Advertisement

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018'e ilişkin sağlık harcaması istatistiklerini açıkladı.

Buna göre sağlık harcamaları, 2018 yılında %17,5 oranında artarak 165 milyar 234 milyon TL'ye ulaştı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2017 yılında %93,1 iken, 2018 yılında %93,8 oldu.

Toplam sağlık harcamasının milli gelire oranı, 2018 yılında %4,4 olurken, devletin sağlık harcamalarının toplam sağlık harcaması içindeki payı da, 2017 yılında %78 iken, 2018 yılında %77,5'e geriledi.

Sağlık harcamalarının toplam sağlık harcaması içindeki payı da, 2017 yılında %78 iken, 2018 yılında %77,5'e geriledi.

Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcamaları ise, 2018 yılında %19,4 artarak 28 milyar 655 milyon TL oldu.

Hanehalkları tarafından cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2018 yılında %17,3 olarak gerçekleşti.

Kişi başı sağlık harcamasında da 2018 yılında yükseliş yaşandı. kişi başı harcama 2017 yılında 1.751 TL iken, 2018 yılında %15,9 artarak 2.030 TL'ye yükseldi.

Kişi başı sağlık harcaması dolar bazında ise kur artışının etkisiyle 480'den, 2018 yılında 430 dolara geriledi.

Tahsin Akça / Bloomberg HT