Advertisement

Kültür harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı 2020 yılında %1,2 olarak gerçekleşti.

Genel devlet kültür harcamalarının payı %55,2 oldu

Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı %55,2, özel harcamaların payı ise %44,8 oldu. Genel devlet harcamaları içindeki kültür harcamaları 2020 yılında 2019 yılına göre %2,2 azalarak 33 milyar 334 milyon 483 bin TL oldu.

Harcamaların %78,1'i merkezi devlet bütçesinden, %21,9'u ise mahalli idareler bütçesinden gerçekleştirildi.

Hanehalklarının 2020 yılında gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımına bakıldığında; televizyon ve ekipmanı masraflarının %20,2, veri işlem ekipmanlarının %15,3, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretlerin %13,6, kırtasiye ve çizim malzemelerinin %13,2 ve kitapların %13,1 paya sahip olduğu görüldü.

Kültürel sektörlerdeki girişimlerin cirosu %6,8 arttı

Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin cirosu 2020 yılında 2019 yılına göre %6,8 artarak 89 milyar 938 milyon 70 bin TL olurken, bu sektörlerdeki çalışan sayısı aynı dönemde %1,9 oranında düşerek 251 bin 232 oldu. Kültürel sektörler arasında girişim sayısının en fazla olduğu faaliyet %16,9 ile belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti oldu.

Kültürel sektörlerin faktör maliyetiyle katma değeri %7,2 arttı

Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin faktör maliyetiyle katma değeri 2020 yılında 2019 yılına göre %7,2 artarak 16 milyar 941 milyon 978 bin TL olarak gerçekleşti. Katma değerin %23,5'i kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, %12,4'ü sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri ve %11,7'si mücevher ve benzeri eşyaların imalatı alanında faaliyet gösteren girişimler tarafından üretildi.

Kültürel mal ihracatı azaldı

Kültürel mal ihracatı 2020 yılında 2019 yılına göre %4,0 azaldı. Ana mal ihracatı %4,3 azalırken, ikincil mal ihracatı %4,6 arttı. Kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı ise 2020 yılında %3,4 oldu. Kültürel alanlara göre bakıldığında, en çok paya sahip olan el sanatlarının ihracat toplamı 2020 yılında 30 milyar 540 milyon 548 bin TL olarak gerçekleşti. El sanatlarının toplam kültürel mal ihracatı içindeki payı %73,9 oldu.

Kültürel mal ithalatı 29 milyar 136 milyon 227 bin TL oldu

Kültürel mal ithalatı, 2020 yılında 2019 yılına göre %0,9 azaldı. Ana mal ithalatı %25,8 azalırken, ikincil mal ithalatı %21,2 arttı. Kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı ise 2020 yılında %1,9 oldu. Kültürel alanlara göre bakıldığında, görsel ve işitsel medyanın ithalat toplamı 2020 yılında 14 milyar 733 milyon 658 bin TL olarak gerçekleşti. Görsel ve işitsel medyanın toplam kültürel mal ithalatı içindeki payı ise %50,6 oldu.

Kültürel istihdam %6,2 azaldı

Ülkemizde 2020 yılında kültürel istihdam bir önceki yıla göre %6,2 azalarak 592 bin kişi oldu. Kültürel istihdamın %50,7'sini kadınlar, %49,3'ünü ise erkekler oluşturdu.