Advertisement
HABERLER ABONE OL

Şirket birleşme ve devralmalarında Rekabet Kurulu izni gerektirecek parasal eşik yükseltildi.

Rekabet Kurulundan izin alınması gereken birleşme ve devralmalar hakkında tebliğde değişiklikler yapan tebliğ Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre şirket birleşme ve devralmalarında işlem taraflarının Türkiye ciroları toplamı 750 milyon TL'yi aşması halinde Rekabet Kurulu iznine tabi olacak. Bu sınır 100 milyon TL olarak uygulanıyordu.

Yapılan düzenlemeyle getirilen yeni hükme göre, işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı 250 milyon TL'yi aşması halinde Rekabet Kurulu'na izin için başvurulması gerekecek. Önceki uygulamada sınır bu sınır hükmü, "işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı 30 milyon TL'yi geçmesi" şeklinde uygulanıyordu.

e-Devlet üzerinden de bildirim yapılabilecek

Tebliğe göre, devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun 250 milyon TL'yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun 3 milyar TL'yi aşması halinde, işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu'ndan izin alınması zorunlu olacak. Önceki uygulamada bu sınırlar sırasıyla 30 milyon TL ve 500 milyon TL olarak uygulanıyordu.

Tebliğle, söz konusu maddeye eklenen fıkraya göre, Türkiye coğrafi pazarında faaliyet gösteren veya ar-ge faaliyeti olan ya da Türkiye'deki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına ilişkin işlemlerde; öngörülen 250 milyon TL eşikleri aranmayacak.

Yapılan düzenlemeye göre ayrıca, birleşme ve devralmaların bildiriminin e-Devlet üzerinden yapılabilmesine olanak tanındı.