Advertisement

Türk-İş ve Hak-İş, kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretine 2021-2022'de yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler öncesi ortak taleplerini belirledi.

Bloomberg HT tarafından görülen talep metninde tüm işçilerin en düşük aylık brüt çıplak ücretinin 4.800 TL’ye çekilmesi talep edildi.

Teklife göre toplu iş sözleşmesi imza tarihinden sonra işe alınanların taban ücreti de bu tutarın altında olmamaması istendi.

İlk 6 ay için yüzde 20 zam talep edildi

Teklifte İşçilerin ücretlerine çekme ve kıdem zammı uygulandıktan sonra, aylık brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl birinci altı ay için yüzde 20 oranında ücret zammı talep edildi. 2021 yılının ikinci altı ayı için ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanan en son temel yıllı tüketici fiyatları Türkiye geneli endeksindeki bir önceki altı aylık değişim oranına 3 puan refah payı ilavesiyle ücret zammı istendi.

2022'nin ilk ve ikinci altı aylık dönemlerine yönelik zam talebi de bir önceki altı aylık değişim oranına 3 puanlık refah payı ilavesi şeklinde oldu.

Teklifte toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilere; her yılın Mayıs ayı içinde 1.500 TL ve Eylül ayı içinde 1.500 TL olmak ve başkaca bir ödemeyi etkilememek üzere “ek ödeme” yapılması istendi.

Teklifte yer alan sosyal yardımlar

Konfederasyonların sosyal yardımlara ilişkin talepleri ise ilk yıl için aylık 700 TL, ikinci yıl için ise aylık 800 TL oldu. İlk yıl için günlük 20 TL yemek parası talep edilirken, ikinci yıl için yemek parası teklifi günlük 25 TL olarak belirlendi.

İşçi kesimi ilk yıl 700, ikinci yıl 800 TL giyim yardımı ve devlet memurlarına verilen miktarda aile ve çocuk yardımı istedi. Bayram yardımı teklifi ise Ramazan Bayramı'nda 1.000 TL ve Kurban Bayramı'nda 1.500 TL oldu.