Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

BLOOMBERG HT

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanan 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ekonominin birçok alanında olduğu gibi sermaye piyasalarında gündemde olan politika ve tedbirler de sıralandı.

Sıralanan tedbirler arasında sermaye piyasalarının gündeminde olan birçok başlık sıralanırken, bu başlıklarla ilgili yürütülecek faaliyetler ve projeler de sıralandı.

Programda mali piyasalar başlığı altında 19 politika tedbiri sıralandı. Bunlar arasında şirketlerin halka arzını kolaylaştıracak vergisel teşvikler ve elektronik çek ve bono ortamı gibi düzenlemeler öne çıktı.

Şirketlerin halka arzı teşvik edilecek

2021 Cumhurbaşkanlığı Programı'nda Kalkınma Planı'na atıfla şirketlerin halka arzını kolaylaştıracak vergisel teşviklerin sağlanması bir tedbir olarak nitelendirildi. Bu kapsamda programda yasal düzenleme için teknik çalışmalar yapılacağı belirtildi.

Öngörülen tedbirlerden birisi de kamusal ve özel nitelikli varlık ve projelere dayalı ortaklık temelli menkul kıymet enstrümanlarının geliştirilmesi oldu. Bunun için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 61/b maddesi çerçevesinde projeye dayalı menkul kıymetler tebliği hazırlanacak.

Kamu-özel işbirliği projelerinde sermaye piyasaları da kullanılacak

Programda kamu-özel işbirliği projelerinin finansmanına ilişkin tedbirler de yer aldı. Buna göre kamu-özel işbirliği projelerinin finansmanında kredi piyasalarıyla birlikte sermaye piyasaları da kullanılacak. Bunun için bu projelerin finansmanında tahvil ihracı gibi alternatif sermaye piyasası araçlarının da borç üstlenimine tabi olacağı yönünde bilgilendirme yapılacak.

Bankalarda ertelenen ücretendirme uygulaması revize edilecek

Programda uygulaması ertelenen Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamalarına ilişkin rehber hükümlerinde Avrupa Bankacılık Otoritesi ve BIS dökümanları ve uluslararası örnekler incelenerek gerekli revizyonlar yapılacağı belirtildi. Söz konusu rehberin önemli bankalarda tamamının uygulanması öngörülüyor.

Aynı zamanda bankaların kredi kullandırımına dair yeni bir yapı oluştıurmak amacıyla ilgili örneklerle Kredi Tahsis ve İzleme Uygulama Rehberi de hazırlanacak.

Elektronik çek ve bono sisteminde ikincil mevzuat geliyor

2021 Cumhurbaşkanlığı Programı'nda elektronik çek ve bono kanununun yasalaşmasından sonra ikincil düzenlemelerin de yürürlüğe konması amaçlanıyor.

Dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak

Programda dikkat çeken bir diğer başlık ise dijital merkez bankası parası uygulamalarına yönelik belirlenen tedbirler oldu. Buna göre blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak. Bu başlık altında anlık ödeme sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik katma servislerin geliştirilmesi kapsamında TR karekod ile ödeme akışları hizmete geçirilecek. Böylelikle Merkez Bankası Sayısal Parası projesinin konumlanmasına yönelik karar alınacak.

Bunun yanında fintek ekosisteminin geliştirilmesine yönelik de yol haritası oluşturulacak. İstanbul Finans Merkezi'nde finans teknoparkı da kurulacak.

Çalışanlara pay edindirme programları tanımlanacak

Programda çalışanlara pay edindirme kapsamında programların hukuki çerçevesinin çizileceği belirtildi. Söz konusu mevzuat güncellenecek ve gerekli görmesi durumunda geliştirilecek.

Katılım finansına ilişkin iki önemli düzenleme

Programda katılım bankacılığı ve sigortacılığına ilişkin tedbirlere de yer verildi. Buna göre faizsiz finans alanında bütüncül bir veri raporlama altyapısı oluşturulacak.

Bunun yanında katılım sigortacılığını teşvik etmek için kurumsal ve mevzuat altyapısı geliştirilecek ve her tür risk grubuna hitap edecek şekilde yaygınlaştırılacak.