Advertisement

2019 yılının sonunda Dünya, Çin’de ortaya çıkan ve Covid-19 olarak adlandırılan yeni tip virüsle karşı karşıya kalmıştır. Maalesef bu virüsten kaynaklanan hastalık hızlı bir şekilde yayılım göstererek Dünya'da pandemi halini almış, bu durum ülkemizi de olumsuz etkilemiştir. Hiç şüphesiz salgının ilk etkisi toplumların sağlık yapılarını tahrip etmek suretiyle kendini göstermiş, bu durum tüm Dünya ülkelerince hastalığın etkilerini ortadan kaldırmak ve hastalığı tedavi edebilecek aşının bulunması gibi önemli çalışmaların başlatılması sürecine girilmesini sağlamıştır. Bununla birlikte salgının tüm Dünya'da görülmesi doğal olarak küresel ekonomiyi olumsuz etkilemiştir, ülke ekonomilerinin belirsizlik halini almasına sebep olmuştur. Pandemi, başta üretim, tedarik, istihdam, para piyasalarına etkide bulunmuş ve bir genel bir resesyon sürecine sebep olmuştur. İşletmelerin yapılarında bozulmalar meydana gelmiş, işletmelerin faaliyetleri kısıtlanmıştır.

Dünyada bu gelişmeler yaşanırken Türkiye, zamanında ve yerinde aldığı tedbirler sayesinde sağlık sisteminin ve ekonominin yapısında bozulmayı engellemeyi başarmıştır. Ülkemiz bu süreçte , kararlı bir devlet idaresinin olması, sağlık alt yapımızın fiziki güçlülüğü, donanımlı ve fedakâr sağlık çalışanlarımızın gayreti ile Dünya ülkeleri arasında örnek olabilecek bir çalışmaya imza atmıştır. Cumhurbaşkanımız tarafından hızlı bir şekilde devreye alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinin getirdiği; Kamu alacaklarının ertelenmesinden istihdamın devam ettirilmesi, finansa erişim imkânlarının getirilmesine ve burada sayamayacağım birçok imkânın sağlanmasının yaptığı katkıyı önemsediğimi belirtmek isterim. Bu destekler gerek iş dünyasını gerekse hane halkını maddi manevi olumlu etkilemiştir.

Bir konuya özellikle değinmekte fayda var. Dünyadaki birçok ülkede özellikle sağlık malzemeleri, hijyen malzemeleri ve gıda ürünlerine olan ihtiyacını gideremeyen ülkelerin olduğunu üzülerek görmekteyiz. Ama Türkiye'nin yardım talep eden ülkelere imkân ölçüsünde yardım ettiğini gururla görüyoruz. Birçok ülke de hem sağlık alanımızdaki başarımızı hem de bu insani yardımlarımızı takdirle karşılamaktadır. Zira yaşanan bu süreç dünyaya Türkiye'nin kriz yönetiminde ve üretimde ne denli güçlü bir yapıda olduğunu açık bir şekilde ispatı niteliğindedir.

Türkiye’nin yaptığı paylaşım hamlesi muhtemelen ilerleyen zamanlarda birçok ülke ile olan diplomatik ve ekonomik ilişkilere olumlu olarak yansıyacaktır. Şu bir gerçek ki eskiye nispeten çok köklü değişikliklerin somut olarak karşımıza çıkacağı bir sürece giriliyor Dünya'da. Büyük ölçekte aktör değişikliklerinin olacağının genel görüş olarak dile getirildiği bugünlerde, Türkiye’nin iç ve dış piyasada daha güçlü olacağı, özellikle ihracatta büyük hamleler yapacağını öngörüyorum. Pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte bir süredir durgun olan arz miktarları her geçen gün artacak, dolayısıyla sanayideki kapasite kullanım oranlarımız ve üretim miktarlarımız artacak, buna karşın talepte de çok verimli bir artış söz konusu olacaktır. Özellikle Çin'in tekstilde alternatiflerinin aranacağı ve tam bu noktada Türkiye’nin tekstil altyapısının hem insan kaynakları hem de makine anlamında yeterliliğinin olması, tekstilde yönü ülkemize çevirecektir. Yurtdışından özellikle tekstilin yanı sıra gıda sektöründe, otomotiv sektöründe, medikal sektöründe makine imalatı konusunda yeni talepler olacaktır. Bu talebin karşılanması esnasında bölgemizin ve Siirtimizin mevcut ve kurulacak olan yeni tesislerde üretilecek ürünlerle komşu ülkelere yapılacak ihracattan iyi bir pay alacağını umuyorum.

İlimizdeki sanayi tesislerinin tam kapasiteyle çalışmaya başlamaları, ilimiz ekonomisinin büyümesi ve istihdamın artması için Siirt Ticaret ve Sanayi Odası olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıldan beri başta İstanbul ve Ankara gibi illerimizden Siirt'e yatırımcı çekme çalışmalarımız var. Yine ilimizdeki girişimcilerimize organize sanayi bölgemizde yatırım yapma konularında çalışmalarımız devam ediyor. Israrımızın neticesinde yeni yatırımcılar ilimize ilgi gösteriyor bunun sonucunda OSB'de yeni yatırımcılarımıza arsa tahsisleri yapılmaktadır.

Bugünlerde yaşadığımız Covid-19 pandemisinin getirdiği etkiler çerçevesinde muhakkak surette bölgemiz ve Siirt etkilenmiştir. Bu olumsuz durumdan etkilenen üyelerimiz için hususen KOSGEB, Kalkınma Ajansı, özel bankalar gibi kurumların cazip şartlarda yeni destek programları açmalarını talep ediyor ve bu talebimizi TOBB nezdinde hükümetimize iletiyoruz. Yeni döneme güçlü bir giriş yapabilmemiz için mevcut işletmelerin direncini artırmamızın yanında yeni işletmelere olan teşvik desteklerimizi de paralel bir şekilde yürütmeliyiz.

Bu vesileyle geçtiğimiz aylarda başlayan bu salgın hastalığın bulaşma hızının kırılması maksadıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulumuzun yaptığı öneri ve tavsiyelere uyarak evde kal çağrılarına kulak veren hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Geçmişte zorlu bir sürü dönemi birlikte aşmış bir millet olarak bu ileti de birlikteliğimizle kısa zamanda aşacağımıza inanıyorum. Pandemiden vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavisi devam eden hastalarımıza da acil şifalar diliyorum.

Güven KUZU

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı