Advertisement

Ciner Grubu tarafından yerli kömürün desteklenmesi, istihdama dönüştürülmesi ve ekonomiye kazandırılması amacıyla yatırımı yapılan Silopi Elektrik Termik Santrali, doğrudan bin kişiye istihdam yaratılırken bu istihdamın yarısı Şırnak ve bölge illerden sağlanıyor.

Gerçekleştirdiği projelerin ülke ekonomisine yapacağı katkıyı ve yaratacağı istihdamı her şeyden çok önemsediğini her durumda belirten Ciner Grubu, Silopi Elektrik Termik Santrali ile doğrudan bin kişiye istihdam, 2 bin kişiye dolaylı olarak iş imkanı yaratıyor. 3 ünitede ve maden sahasında yaratılan istihdam dolaylı olarak bölgede ekonomiye katkı yaratıyor. Ayrıca paylaşımcı ve çevreci özelliği ile bu yatırım bölge sosyal yaşamına da katkı sağlıyor.

İstihdam ihtiyacı madenin çıkarıldığı civar köy ve ilçelerden sağlanıyor

Ciner Grubu misyonu doğrultusunda ülkenin ekonomik yapısına, sosyal ve kültürel yaşantısına katkısını sürekli ve düzenli hale getirmeyi kendisine görev edinmiş bir grup. Neredeyse her bölgede yatırım yapan şirket önceliğinin her zaman iş yaratmak olduğunun altını çiziyor. Bu kapsamda yıllar önce “50.000 istihdam 50 eğitim kurumu” projesini devreye sokmuştu. Şu ana kadar 13 modern eğitim kurumu inşa edip MEB’e devrettiler, 10 bin kişiye de istihdam sağladılar ve çalışmalarına devam ediyorlar. Kısacası Ciner Grubu topluma örnek olacak, yerel halkın kalkınmasına yardımcı olacak pek çok işe öncü olmuştur. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden Ciner Grubu, istihdam ihtiyacını madenin çıkarıldığı civar köy ve ilçelerden istihdam etmektedir. 3 Ünite ve maden sahasında yaklaşık 1.000 kişi direkt istihdam edilmekte olup (bunun yaklaşık yarısı Şırnak ve bölge illerden olmak üzere), dolaylı olarak 2.000 kişiye istihdam sağlanmaktadır.