Advertisement

BOTAŞ Kasım ayı tarifesinde sanayi abonelerine yüzde 48 zam uygularken, enerji santrallerine yönelik tarifeye de yüzde 47 zam yapıldı.

Bu durum enerji sektöründen cam sektörüne kadar doğalgaz girdisi kullanan tüm sektörlerde yeni maliyet baskısı yarattı.

Farklı sektörlerden şirketler doğalgaz zammının etkilerini Bloomberg HT'ye değerlendirdi.

Akenerji CEO'su Serhan Gençer: Artan fiyatları yansıtamama durumunda şirketler üretime ara verebilir

Artan fiyatlarda kuraklık ana sebep, bu sene yıllık bazda elektrik talebi yüzde 8 artsa da önümüzdeki günlerde talep azalacağından ötürü çift haneli artış olmasını beklemiyoruz.

BOTAŞ tarafında ise paçal alım maliyeti uygulaması, fiyatların artmasına sebep oluyor.

Burada BOTAŞ’ın Rusya ile enerji kontratını yenilememesi ve kış öncesinde depoları doldurma ihtiyacı da bir etmen olarak karşımızda.

Bugün itibarıyla doğalgazın maliyetinin 275 dolar seviyelerinden 475 dolara çıkması spot elektrik koşullarını baskılayacak, hatta bu süreç 2022 yılının yaz aylarına kadar devam edecek.

Hem yenilenebilir, hem termik santrali olan firmalar YEKDEM’den yararlansa da yararlanmasa da fiyat artışlarından ötürü gelirlerinde azalma yaşanacak.

Burada tavan fiyatın nerede olacağı kârlılıktaki baskıyı belirleyecek unsurlardan biri olabilir. Artan maliyetler termik santrallerin satış fiyatlarına bir kısım yansıdı fakat yansımaya devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca artan maliyetleri yansıtamama durumunda şirketler üretimlerine ara verebilir ve kâr marjı ortadan kalkabilir.

Aksa Enerji CFO'su Nuri Tezel: Bundan sonraki süreçte bu seviyelerin korunmasını bekliyoruz

Küresel fiyat dengeleri ve gelinen nokta itibarıyla fiyatlarda artışın söz konusu olduğunu görüyoruz.

Açıkçası biz böyle bir artış bekliyorduk fakat bundan sonraki süreç için bu fiyat seviyelerinin korunmasını bekliyoruz.

Çünkü emtia fiyatlarında da bu çerçevede normalize olduğunu ve bundan ötürü agresif yaklaşım olacağına inanıyoruz.

Önümüzdeki dönemde sezonluk ve enerji talepleri de dikkate alınırsa dalgalanma duracaktır.

Elektrik üretim tarafında fiyatlar zaten oldukça yüksek. Dolayısıyla makul bir marj var.

Maliyetlerin yaklaşık yüzde 90’ı gaz tarafından geliyor ve şu an maliyetler hali hazırda fiyatlara yansıyor.

Aksa Enerji olarak yenilenebilir enerji tarafına alternatif olarak çeşitlendirme yapıyoruz.

Özellikle güneş enerjisi olmak üzere rüzgar enerjisi yatırım planlarımız ve uygulamalarımız var. Bu tür alternatifleri şu aşamada göz önünde bulundurmaya devam ediyoruz.

Şişecam: Tüm faaliyetin konsolide doğalgaz payı maliyette yüzde 17 seviyelerinde

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin Şişecam'ın yatırımcı sunumundan derlediği bilgilere göre; 2021 yılının ilk yarısı itibarıyla doğalgaz maliyetinin toplam satılan malın maliyeti içindeki payı yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti.

Bu maliyetin ürün bazındaki dağılımına 2021 yılının ilk yarısı itibarıyla bakıldığında, kimyasallarda yüzde 16, cam ambalajda yüzde 9, mimari camda yüzde 11 ve cam ev eşyasında yüzde 7 seviyelerinde gerçekleşiyor. Yaklaşık son 2 yıl içerisinde cam ambalaj ve kimyasallar tarafında doğalgazın maliyeti kısmen gerilerken, mimari cam ve cam ev eşyası tarafında yatay kalıyor.

Ayrıca 147 ülkede operasyonel faaliyetlerini gerçekleştiren Şişecam tarafında tüm faaliyetin konsolide doğalgaz payı maliyette yüzde 17 seviyelerinde.