Advertisement

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu finansal istikrarı güçlendirici önlemlere Döviz nakit varlığı yüksek firmalara lira cinsi kredileri yasaklayarak devam ederken şirketlerden de konuya ilişkin değerlendirmeler gelmeye başladı.

İşte BDDK kararı sonrası şirketlerin yorumları...

BİM

Bu tür müdahalelerin, döviz piyasası başta olmak üzere çoğu piyasalarda istikrar yerine kısa vadeli dalgalanmalara neden olması muhtemeldir. Bu durum şirketlerin ve yatırımcıların güvenini zedelemekte, her türlü yatırım planları için öngörülebilirliği azaltmaktadır. Makro bakış açısı gerektiren sorunlar, mikro yöntemlerle çözülemez. Mikro yöntemler sadece tutarlılık adına ana stratejinin tamamlayıcısı olabilir. Piyasaların beklentisi öngörülebilirlik ve güvendir.

Şirket özelimizde YP nakdi varlıkları, düzenlemede yer alan kriterlerden biri olan “son 1 yıllık net satış hasılatının yüzde 10’u” seviyesinin oldukça altındadır. Bu nedenle düzenlemenin getirdiği sınırlamalar şirketimizi doğrudan etkilememektedir. Ayrıca, bugüne kadar genel olarak kredi kullanmayan bir şirket olarak faaliyetlerimizi sürdürdük; bu durumun devamı muhtemeldir.

Ayen Enerji

İleriye dönük döviz yükümlülükleriniz için elinizde döviz bulundurmak zorundasınız. Özellikle enerji şirketlerinde varlık kadar yükümlülük de çok var. Böyle bir dönemde TL krediye erişimimiz kısıtlanmamalı. Yanlış bir uygulama, sektörü zora sokar. Yönetmeliğin değişmesi gerekli.

Karsan

Bizim operasyonlarımıza engel bir durum yok şu anda. Üç madde aynı anda bizim için geçerli değil. Özellikle aktif büyüklüğün yüzde 10 kısmı birçok şirketi dışaıda bırakabilir.

Bu durumda olsaydık aşağıdaki şekilde ilerlerleyecektik

1- Önden tedarikçi avans ödemesi ve tedarikçilerden ekstra indirim alma ve maliyet düşürme

2- Kur korumalı mevduat - kısa vade için

3- Eurobond - orta ve uzun vade

İttifak Holding

Şirketimizin en güncel finansal tablolarında mevcut banka mevduatlarının tamamı TL cinsinden olduğu için, BDDK' nın 24.06.2022 tarihli, yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 Milyon TL'yi aşan şirketlere dönük TL cinsinden kredi kullanımını kısıtlayıcı kararının, Şirketimizin faaliyetleri ve finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.

Uşak Seramik

BDDK' nın 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı kararının şirketimizin TL kredi kullanımlarını, nakit akışını ve üretim faaliyetleri üzerinde etkisi olmayacağı öngörülmektedir.

Selva Gıda

Şirketimizin en güncel finansal tablolarında yer alan yabancı para nakdi varlıklarının Türk Lirası karşılığı 15 Milyon TL 'nin üzerinde olmakla birlikte yabancı para nakdi varlıklarımız aktif toplamının veya son 1 yıllık net satış hasılatımızın büyük olanının yüzde 10'unu aşmadığı için ve Şirketimizin 2023 yılındaki nakit akışında ve finansal planlamalarında TL kredi kullanımı ile kaynak girişine yer verilmediği için; BDDK'nın 24.06.2022 tarihli TL kredi kullanımını kısıtlayıcı kararının Şirketimizin faaliyetleri ve finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.

İmaş Makina

Şirketimizin en güncel finansal tablolarında yer alan yabancı para nakdi varlıklarının Türk Lirası karşılığı 15 Milyon TL 'nin üzerinde olmakla birlikte yabancı para nakdi varlıklarımız aktif toplamının veya son 1 yıllık net satış hasılatımızın büyük olanının yüzde 10'unu aşmadığı için ve Şirketimizin 2023 yılındaki nakit akışında ve finansal planlamalarında TL kredi kullanımı ile kaynak girişine yer verilmediği için; BDDK'nın 24.06.2022 tarihli TL kredi kullanımını kısıtlayıcı kararının Şirketimizin faaliyetleri ve finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.

Turk İlaç

Şirketimizin en güncel finansal tablolarında mevcut banka mevduatlarının tamamı TL cinsinden olduğu için, BDDK'nın 24.06.2022 tarihli yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 Milyon TL'yi aşan şirketlere dönük TL cinsinden kredi kullnımını kısıtlayıcı kararının, Şirketimizin faaliyetleri ve finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.

ATP Ticari Bilgisayar

Şirketimizin güncel finansal tablolarında yer alan yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduatın) TL karşılığının yurt dışı bağlı ortaklığımızın konsolidasyon etkisi ile 15 milyon TL'nin üzerinde olmakla birlikte, Şirketimizin mevcut nakit pozisyonunun güçlü oluşu ve bütçelediği faaliyet performansını gerçekleştirerek ihtiyaç duyduğu nakde işletme faaliyetlerinden elde edebildiği için; BDDK'nın 24.06.2022 tarihli TL kredi kullanımını kısıtlayıcı kararının Şirketimizin faaliyetleri ve finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.

Ulusoy Un

Un sektörümüz dünyanın en büyük un ihracatçısı olup, bu sene 1,5 Milyar USD’yi aşkın ihracat yapma hedefine sahibiz. Aynı zamanda bu üretimin hammadde ihtiyacını sağlamak için Türkiye büyük bir buğday ithalatçısı da. Bu nedenlerle sektörümüzdeki şirketlerin, ihracat-ithalat nakit akışları için cari hesaplarında yabancı para (YP) bulunuyor. Ancak ürün sirkülasyonu hızlı olduğundan, sektörümüzdeki birçok şirketin yüzde 10 sınırına takılmasını beklemiyoruz.

Yine de sınırı aşan şirketlerin, TL kredi yerine YP kredilere talebinin artmasını bekliyoruz. YP kredilerin kur riskini sınırlandırmak için de akabinde YP/TL türev ürünlere olan talep artacaktır.

Her üç yönteme de başvurulmasını bekliyoruz. YP pozisyonu uzun olan, büyük ihracatçıların döviz satışı gündeme gelebilir. Bu şirketler pozisyonlarını korumak istiyorlarsa, dövizleri ile Eurobond alımı gerçekleştirecek veya döviz satışları sonrası KKM’ye yönlenceklerdir. YP pozisyonu kısa olan şirketler için durum biraz daha karmaşık, çünkü ileri vadedeki yükümlülükleri için KKM veya Eurobond kullanmaları efektif olmayacak, KKM’de 3-6-12 ay kısıtı nedeniyle vade uyuşmazlığı doğabilir, Eurobond’da da faiz değişikliğinde yatırım değerinin değişmesi, al sat farkı ve likidite problemleri olabilir.

TL krediye erişimin şirketler tarafında sınırlandırılması, bir anlamda kredi genişlemesinin yavaşlaması, döviz talebi ve mal talebini azaltarak enflasyona olumlu katkı sağlayabilir. Ancak eş zamanlı olarak yatırım talebini de azaltacaktır. Çünkü yatırımlar sadece yatırım bedeli ile yapılamıyor, işletme sermayesi ihtiyacı da var. İthalat ihracat nakit akışı için YP tutan bir şirket, iç piyasa için bir yatırım yapmaktan çekinebilirler.

İzmir Fırça

BDDK'nın 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı TL kredi kullanımını kısıtlayıcı kararının şirketimizin TL kredi kullanımlarını,nakit akışını ve üretim faaliyetleri üzerinde etkisi olmayacağı öngörülmektedir.