Advertisement

Şirketlere teknik iflastan kurtulma kolaylığı için adım atıldı.

Meclis'teki yeni düzenlemeyle kur artışından sonra sermayesinin büyük bölümünü kaybeden şirketleri teknik iflastan kurtarmak için sermaye tamamlama fonu konması halinde bunun kazanca sayılmaması ve vergi alınmaması teklif ediliyor. Kur artışı nedeniyle özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerin olumsuz etkilendiği belirtilmiş.

Torba teklifle Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle, Türk Ticaret Kanunu’na göre şirket sermayelerinin 3’te 2’sini kaybeden “teknik iflas” durumundaki şirketlerin ortaklarınca şirkete aktarılan ‘sermaye tamamlama fonları’ kurum kazancına eklenmeyecek.

Teklifin 23 maddesiyle, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 6’ncı maddesine “Türk Ticaret Kanununun 376’ncı maddesi uyarınca sermayenin tamamlanmasına karar verilen şirketin ortakları tarafından zarar sebebiyle karşılıksız k alan kısmı kapatacak miktarda aktarılan tutarlar kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaz” ibaresi ekleniyor.

Düzenleme madde gerekçesinde şu şekilde açıklanıyor: “Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, son yıllık bilançolarında sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının 3'te ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılan şirketlerin kendiliğinden sona ermiş sayılmaması için, genel kurulca sermayenin 3'te biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar verilmektedir. Bu amaçla ortaklar tarafından sermaye tamamlama fonu olarak aktarılan tutarlar söz konusu kanun çerçevesinde sermaye konulması veya borç verilmesi niteliğinde kabul edilmemekte ve karşılıksız bir ödeme niteliğine haiz olduğu belirtilmektedir. Bu düzenleme ile sermayenin tamamlanmasına karar verilmesi halinde ortaklarca şirketlere bu kapsamda aktarılan tutarların kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaması sağlanmaktadır.”

"Durum düzelmiş olacak"

Bloomberg HT yayınına katılan Yeminli Mali Müşavir ve Vergi Danışmanı Emrah Akın da konunun uzun süredir beklendiğini, getirilen teklifle durumun düzeltilmiş olacağını ifade etti.

Akın, "Şirket ortakları tarafından sermayenin tamamlanması kararı verilebiliyordu. Ortaklar, şirketlerdeki zararı kapatmak için bir para koyuyorlar. Ancak maliyenin genel yaklaşımı bunun vergilendirilmesi olmuştu. Getirilen teklifle bu durum düzeltilmiş olacak. Bu açıdan bakıldığında olumlu.

Ancak, yasadan ziyade gelir vergisi başkanlığının bir tebliği ile bununun düzeltilmesi daha doğru olacak." dedi.