Advertisement

Merkez Bankası'nın son anketinden çıkan sonuçlar enflasyon görünümünde etkili unsurlardan biri olan fiyatlama davranışlarının önümüzdeki dönemde enflasyona yukarı yönlü baskı yapabileceğine işaret etti.

İktisadi Yönelim Anketi'ne katılan yaklaşık 1.700 şirketin verdiği yanıtların ağırlıklandırılmasıyla ortaya çıkan sonuca göre gelecek 3 aya ilişkin şirketlerin satış fiyatlarında artış beklentisi yüzde 43,2 olarak gerçekleşti. Böylelikle ankette ortaya konan bu beklenti 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Sektörel bazda bakıldığında hemen hemen tüm sektörlerde fiyat artış eğiliminin yükseldiği görüldü. Ara malları sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yanıtlarına bakıldığında gelecek 3 ay içinde fiyatların artacağı beklentisinde olanların oranı yüzde 46,80 ile 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Dayanıklı tüketim malları grubunda ise yüzde 66,6 ile 2008'den beri en yüksek seviyeyi gördü. Gıda ve içecek sektörlerinde gelecekteki 3 ay fiyat artış beklentisi ise yüzde 42 seviyesinde gerçekleşti.

Ankette güvenin gerilediği izlendi

İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre Mayıs'ta reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 110,3 seviyesine geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak 107,1 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endekslerine bakıldığında, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi negatif etkiledi.

TCMB ankete 1.746 işyerinin katıldığını belirtti.