Advertisement

İlimizin enerji alt yapısı sorunları olduğundan sanayinin gelişmesi çok zor bulunmaktadır. Bunun için ilimizin ekolojik koşulları ve coğrafi yapı bakımından tarım ve hayvancılığa oldukça elverişli bir durumdadır. İlimiz ekilebilen 937.101 dekar alana sahiptir.

▪ Kuru tarım alanlarının sulu tarıma geçirilmesi ve mevcut tarım alanlarından daha iyi verim alınabilmesi için mevcut barajların sulama ve drenaj sistemleri yapılarak tarım alanlarının sulanması sağlanmalıdır. Özellikle Siyahkaya barajının Silopi ovasını sulaması sağlanmalıdır. Aynı zamanda bu barajlarda balıkçılığın desteklenmesi durumunda ekonomi ve istihdam için büyük fayda sağlayacaktır.

▪ İlimiz Silopi, Cizre ve İdil ilçeleri seracılık ve organik tarım için uygun şartları taşımakta olup, devlet desteği ile bu ilçelerimiz seracılık üssü olması sağlanmalıdır.

▪ İlimizin uygun görülen yerleşim yerlerine besi sığırcılığı yapabilecekleri yerlerin inşa edilmesi sağlanmalı.

▪ Yayla ve mera alanların hayvancılık yapanların yönlendirilerek buralardan faydalanmaları sağlanmalıdır.

▪ İlimizde GAP idaresinde damızlık koyunculuk üretme istasyonu kurulmalıdır.

▪ Şırnak Merkez-Uludere-Beytüşşebap ilçelerinde arıcılık,bağcılık,fıstık, badem ve cevizciliğin geliştirilmesi amacıyla projeli çalışma başlatılmalıdır.

▪ İlimizin önemli değerlerinden olan jirki kilimi ve şal-şapik kumaşı tiftik üretimin olmaması ve maliyetlerin yüksek olması sebebiyle kaybolmaya yüz tutmuş durumdadır.Şal-şapik kumaş üretiminin tekrar canlandırılabilmesi için tiftik keçisi yetiştiriciliğinin desteklenmesi gerekmektedir.

▪ İlimizin ulaşım ağlarının yenilenerek duble yol yapılması, Şırnak – Van Karayolunun biran önce yapılması halinde İlimiz ve bölge ekonomisine büyük katkı sunup, istihdamın artmasını sağlayacaktır.