Advertisement

Şişecam 2. çeyrekte 1,395 milyon TL net kar rakamı açıkladı.

Şişecam'ın 2021 yılı Ocak-Haziran dönemindeki konsolide net satışları 13 milyar TL seviyesine ulaştı. Şişecam'ın bu dönemde toplam satışları içerisindeki uluslararası satışlarının payı yüzde 64 seviyesinde gerçekleşirken, şirketin, yılın ilk altı ayındaki toplam yatırımları 838 milyon TL, ihracatı ise yaklaşık 327 milyon dolar oldu.


Türkiye'den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 64 seviyesinde gerçekleşti. İlk yarıda 2,7 milyon ton cam üreten Şişecam, bu dönemde 1,2 milyon ton soda ve 2,5 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.


Küresel salgın nedeniyle süren belirsizlik ortamına rağmen güçlü bir finansal performans sergiledik”

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, Ocak-Haziran 2021 dönemi finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, küresel salgının etkisiyle sıra dışı koşulların hakimiyetini koruduğu ve belirsizlik ortamının sürdüğü 2021 yılının ilk yarısında Şişecam'ın tüm ekosistemi için sürdürülebilir değer yaratmaya devam ettiğini belirterek şunları söyledi: "Yılın ilk yarısında konsolide net satışlarımız 13 milyar TL seviyesine ulaşırken, ürünlerimiz, yatırımlarımız ve sağladığımız istihdam ile gerek ülke ekonomisine gerekse girdi verdiğimiz lokomotif sektörlerin büyümesine katkıda bulunmaya devam ettik.

Beklentilerin kısmen üzerinde güçlü 2. çeyrek sonuçları”

İş Yatırım Şişecam’ın 2Ç21’de 1,286 milyon TL piyasa beklentisinin %8 üzerinde ancak kendi beklentileri olan 1,370 milyon TL’ye yakın kâr rakamı açıkladığını belirtti. Açıklamada “Şirket 2Ç20’deki pandeminin olumsuz etkileri nedeniyle oldukça zayıf 85 milyon TL’nin net kar açıklamıştı. 2Ç21’de çeyrek bazda oldukça kuvvetli operasyonel perfromansa rağmen net kar rakamındaki çeyrek bazda %3 sınırlı büyüme azalan kur farkı gelirleri ve artan vergi giderinden kaynaklanıyor.

Yüzde 61 getiriye işaret eden hisse başına 12.40TL hedef fiyatımız ile AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. Hisse 2021T 6.1x F/K ve 4.4x Firma Değ./FAVÖK çarpanları ile uluslararası benzer şirketlerin çarpan medyanına kıyasla sırasıyla %53 ve %38 iskontolu işlem görüyor.

Şirketin 26 Şubat’ta 150 milyon nominal hisseye kadar 1.2 milyar TL değerinde hisse geri alım programı açıkladığın hatırlatmak isteriz. Şirket bu zamana kadar 75.5milyon TL değerinde 10.1 milyon nominal hisse geri aldı. Hissenin dünkü %1.7 mutlak ve %1.2 göreceli getirisini göz önünde bulundurduğumuzda, beklentilerin kısmen üzerinde gerçekleşen 2Ç21 sonuçlarına sınırlı olumlu piyasa tepkisi olabileceğini düşünüyoruz”

”Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi koruyoruz“

Ak Yatırım ise yıllık bazda güçlü net kar artışının arkasındaki temel sebepler olarak faaliyet karlılığındaki artış ve birleşme sonrasında azınlık paylarının elimine olmasının ön plana çıktığını belirtti. Azınlık paylarının ortadan kalkmasının şirketin hisse başına kazanç rakamı üzerinde bir etkisi olmadığı ifade edildi.

Açıklamada “Mevcut durumda Şişecam için tahminlerimizde bir değişikliğe gitmiyoruz ve 11,0 TL/hisse hedef fiyatımızla ‘Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi koruyoruz” ifadesi yer aldı.