Advertisement
HABERLER ABONE OL

Yolcu beraberinde 5 kilograma kadar standart işlenmemiş altın yurda getirilebilecek. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararıyla kararın 7. maddesine eklenen (ç) bendine göre, en fazla 5 kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altın, ilgili bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde yolcu beraberinde yurda getirilebilecek.

YAZILI BİLGİ VERİLMELİ

Kararın aynı maddesinin (a) bendi şu şekilde yeniden düzenlendi:

"Dahilde işleme rejimi kapsamında gerçekleştirilenler dahil olmak üzere standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca Merkez Bakası ile kendi mevzuatlarınki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılır. Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı kuruluşlar, ithal ettikleri standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş günü içinde Borsa'ya teslim etmek zorundadır. Ancak, Dahilde İşleme Rejimi kararı kapsamında gerçekleştirilen kıymetli maden ithalatında, ithal edilen standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsa'ya teslim şartı bulunmayıp, üç iş günü içinde kıymetli maden aracı kuruluşu tarafından Borsa'ya yazılı olarak bilgi verilmesi zorunludur."