Advertisement

Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarının yükümlülükleri belirlenerek, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun konuya ilişkin Kurul kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bilişim Hukuku Uzmanı Gökhan Ahi konu hakkında yasal temsilcinin hukuku statusu gibi kanunda boşluklar olduğunu belirterek, sosyal ağ sağlayıcılarının hukuk güvenliğinden dolayı isteksiz olabileceklerini söyledi.

Ahi konuşmasında şunları söyledi;

"Yurtdışında bir sosyal ağ sağlayıcının temsilci açıp açmayacağını bilmiyoruz ama benim kendi kişisel kanaatim temsilci açmak konusunda çok istekli olmayacaklardır. Çünkü bu tür düzenlemelerde o ülkede bir hukuk güvenliği olup olmadığına bakacaklardır. Buradaki temsilcinin yasal sorumlulukları nerede başlar nerede biter bunlar belirsiz. “Bu yasal temsilci herhangi bir gerekçe ile takibata uğrayabilir mi?” “Herhangi bir durumda göz altına alınabilir mi?” “Herhangi bir bilgi talebinde bu bilgi talebini karşılamak zorunda bırakılabilir mi?” gibi sorular hala cevapsız. Bunlarda hukuk güvenliğini etkileyen unsurlar. Dolayısıyla sosyal ağ sağlayıcılarının bu konuda çok istekli davranacaklarını hissetmiyorum. En azından ek yönetmeliklerle bu sorumluluğun ne derece olduğu ve biraz daha açık hükümler olsaydı belki uygulayabilirlerdi. Sosyal medya şirketleri trafik daralmasına kadar gidebilecekler yaklaşık bu da 4 -5 aylık bir süreç demek. Tebligatların ne kadar sürede ulaşıp ulaşmayacağı konusundan bağımsız olarak söylüyorum, bu 1 seneye kadar uzayabilir. Bu 1 sene içinde olmazsa erişimin yani trafiğin daraltılmasıyla karşılaşacağız gibi duruyor.

Kanunda boşluk var, çok acelece hazırlanmış. Yasal temsilcinin hukuku statüsünün ne olduğuna hakkında hiçbir bilgi yok ve bilgi olmadığı için sosyal medya sağlayıcılarını etkileyecek birşeydir. İdari para cezasından bahsediliyor bu para cezasına uyumlu olurlar mı olmazlar mı çünkü Türkiye’de yerleşik kurumlar değiller."

Sosyal medya düzenlemesi neleri öngörüyor?

Meclis’te kabul edilen, kamuoyunda “sosyal medya düzenlemesi” olarak bilinen yasa, 1 Ekim itibariyle uygulamaya başlandı.

Kanunla, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'a "sosyal ağ sağlayıcı" şeklinde yeni bir tanımlama getiriliyor.

Yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılığın sağlanması için verilecek idari para cezası artırılacak. Bu kapsamda yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında, 10 bin liradan 100 bin liraya kadar verilebilen idari para cezası, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artırılacak.

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek.

Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, BTK tarafından bildirimde bulunulacak. Bildirimden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcıya, BTK Başkanı tarafından 10 milyon lira idari para cezası verilecek.

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı tarafından Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak. Bu kapsamda yeni sözleşme kurulamayacak ve buna ilişkin para transferi yapılamayacak.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.