Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) yapılan basın açıklamasında sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını temin etmek amacıyla Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen işlemlerin SPK ve Borsa İstanbul tarafından anlık olarak takip edildiği belirtildi. SPK, piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetlerinin kurum tarafından sürekli olarak yerine getirildiğini vurguladı.

SPK, bu kapsamda, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunun hükümleri çerçevesinde, sorumlular hakkında cezai yaptırımlar uygulanacağı kaydedildi.