Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsalar ve piyasa işletici ortaklıklarına, yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin sermaye piyasalarında mesleki deneyime sahip olması şartı getirdi.

SPK'nın, Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle, yönetmeliğin borsalar ve piyasa işletici ortaklıkların yönetim kurulu üyelerinin sahip olması gereken eğitim ve deneyimlerini belirleyen ilgili maddeye, "Yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin on yıllık sermaye piyasaları mesleki deneyimine sahip olması gerekir." ifadesi eklendi.

Yapılan değişiklikle yönetmeliğin 16'ncı maddesinin birinci fıkrası şöyle oldu:

"Yönetim kurulu üyelerinin yükseköğretim kurumlarının dört yıllık bölümlerinden mezun tercihen işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, mühendislik, sermaye piyasaları veya bankacılık alanlarında lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş ve yükseköğrenim sonrası en az on yıllık mesleki deneyime sahip olmaları zorunludur. Yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin on yıllık sermaye piyasaları mesleki deneyimine sahip olması gerekir."

AA