Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kontrolüne sahip olduğu gayrimenkul yatırım ortaklıklarının, kamu şirketleri ve iştiraklerine proje geliştirme ve mali fizibilite hizmetleri verebilmesinin önünü açan düzenlemeye gidildi.

SPK'nın Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ortaklıkların yatırım faaliyetlerine ilişkin sınırlamaların yer aldığı bölümde değişikliğe gidildi.

Değişiklik kapsamında tebliğde, "Ortaklıklar; kendi personeli vasıtasıyla portföye konu olan veya olacak projeler hariç; başka kişi ve kuruluşlara proje geliştirme, proje kontrol, mali fizibilite, yasal izinlerin takibi ve buna benzer hizmetler veremez" şeklinde yer alan bende, "Ancak, kamu kurum veya kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve imtiyazlı pay sahibi bulunduğu şirketler tarafından yürütülen projelere ilişkin olarak bu bentte belirtilen hizmetler, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kontrolüne sahip olduğu ortaklıklar tarafından sağlanabilir." cümlesi eklendi.

Böylece, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kontrolüne sahip olduğu ortaklıkların; kamu şirketleri ve iştiraklerine proje geliştirme ve mali fizibilite gibi hizmetleri verebilmesinin önü açıldı.