Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Yapılan değişiklikler kapsamında, tebliğin fiyat raporlarına ilişkin portföy değerleme esasları bölümünde yer alan bir maddede düzenleme yapıldı.

Buna göre, Borsada işlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan paylar son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla, borçlanma araçları iç verim oranıyla değerlenecek. Ters repo ve repo ile yurt içi organize para piyasası işlemlerinin değerlemesi ise vade sonuna kadar işleme ait iç verim oranıyla yapılacak.

Eski tebliğ kapsamında, ters repo ve repolar, son işlem günündeki iç verim oranıyla değerleniyordu. Yurt içi organize para piyasası işlemlerinin değerlemesine ilişkin ise bir hüküm bulunmuyordu.

- Gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin özel hükümler

Tebliğin gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin özel hükümler bölümünde de değişiklik yapıldı.

Bu değişiklikle, yatırımcıların talep etmesi halinde finansal raporlara dönem içindeki gelişmeleri açıklayan bilgiler ile gayrimenkul yatırım fonları için gayrimenkul yatırımlarına, girişim sermayesi yatırım fonları için girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin olarak kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış bulunan değerleme raporları eklenerek yatırımcılara sunulacak. Değerleme raporları, bağımsız denetime tabi olmayacak.

Öte yandan portföydeki girişim sermayesi yatırımları ile yurt dışında yerleşik şirketlere yapılan yatırımların değeri, Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında tespit edilecek. Şu kadar ki, bir hesap dönemi içinde bir kereden fazla fiyat açıklanması halinde yıl sonunda tespit edilen değerin aynı usullerle gözden geçirilmesi yeterli olacak. Fiyat raporlarında girişim sermayesi yatırımları için tespit edilen son değerler kullanılacak.

Bu madde eski tebliğde, şu şekilde yer alıyordu:

"Portföydeki payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerindeki paylar, girişim şirketi niteliğindeki halka açık anonim ortaklıkların imtiyazlı payları ile kolektif yatırım amacıyla yurt dışında kurulan kuruluşlardaki ve yurt içinde kurulu özel amaçlı şirketlerdeki payların değeri Kurulca uygun görülen kuruluşlara hazırlatılacak değerleme raporları ile tespit ettirilir. Şu kadar ki, bir hesap dönemi içinde bir kereden fazla fiyat açıklanması halinde, yıl sonunda hazırlatılacak değerleme raporu tarihine kadar fon kurucusu tarafından belirlenecek periyotlarda söz konusu değerlerin değerleme raporlarını hazırlayan kuruluşlar tarafından gözden geçirilerek fiyat raporlarında kullanılması yeterlidir."

Düzenleme sonucu ayrıca, tebliğde yer alan "Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları tebliğdeki finansal raporları kamuya açıklama, ilan ve bildirim yükümlülüklerinden muaftır." maddesi de yürürlükten kaldırıldı.

AA