Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) belirlenen gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarife kapsamında, brüt metrekaresi 250'yi aşmayan konut, ofis veya bürolar için değerleme ücreti 659 lira olacak.

SPK'nın, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar kapsamında, birlik üyelerinin 2020'de baz alacağı gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi ve uygulama esasları belirlendi.

Buna göre, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin müşterilerine vereceği değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücretlerde, karar kapsamında belirlenen asgari ücret tarifesi uygulanacak. Söz konusu ücretler asgari nitelikte olup, taraflarca işin özelliğine göre daha yüksek bir ücret belirlenebilecek.

Belirlenen asgari ücret ve masraf tutarları sadece verilecek değerleme hizmetine ilişkin olacak.

Hizmetin verilmesi için gereken ulaşım masrafları ile zorunlu olan bilgi ve belgelerin temininde resmi kurumlara yapılan harç ve benzeri ödemeler, gayrimenkul bilgi merkezi payı, KDV ve diğer vergiler gibi ek ücret ve masraflar, tahsil edilecek asgari ücrete dahil olmayacak, ayrıca ödenecek.

- Rapor başına 4 dört lira gayrimenkul bilgi merkezi payı eklenecek

Asgari ücret tarifesi uygulanarak hesaplanacak değerleme hizmetlerine ilişkin ücretlere, değerleme raporu başına 4 dört lira gayrimenkul bilgi merkezi payı eklenecek. Söz konusu tutarlar Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Gayrimenkul Bilgi Merkezi AŞ'ye aktarılacak.

Değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücret ve masraflar, verilecek hizmet sonucunda takdir edilecek değerler veya değerleme raporunun teslim süresiyle ilişkilendirilemeyecek.

Değerleme ücretlerinin, değerleme işi başlamadan önce belirlenmesi gerekecek.

Üyelerin vereceği değerleme hizmetleri için işbu esaslarla belirlenen ücretlerin ödenmesi; değerleme hizmetine konu varlığın alım satımının gerçekleşmesi, bu varlıkla ilgili bir kredi alım işleminin tamamlanması da dahil olmak üzere hizmetin verilmesi dışında herhangi bir şarta bağlanamayacak.

- Tarifede belirlenen ücretlerde indirim uygulanamayacak

Tarifede belirtilen brüt metre kare büyüklüklerinin belirlenmesinde Belediye İmar Yönetmelikleri dikkate alınacak.

Değerleme konusu, gayrimenkulün tapuda kayıtlı niteliği ile fiili kullanım niteliği arasında bir fark varsa ve bu fark nedeniyle ilgili gayrimenkul tarifede yer alan grupların birden fazlasının kapsamına giriyorsa ücretin belirlenmesinde yüksek olan ücret grubu dikkate alınacak.

Birlik üyelerinin, değerleme hizmetini tümüyle başka bir birlik üyesinden dışarıdan hizmet alım yoluyla gerçekleştirebilmeleri ancak müşterileriyle yapacakları değerleme hizmeti sözleşmesinde buna izin veren bir hüküm bulunması şartıyla mümkün olacak.

Bu kapsamda ödenecek ücret ve masraflar ile bunların ödenmesine ilişkin esaslar, değerleme hizmeti veren birlik üyesi ile dışarıdan hizmet sağlayan birlik üyesi arasında yapılacak yazılı sözleşmede önceden belirlenecek.

Kurulca yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından verilen tüm değerleme hizmetlerinde, ihale veya benzer yöntemlerle tarifede belirlenen ücretlerde indirim uygulanamayacak. Değerleme hizmetlerine dayanak olan yazılı sözleşmeler de işbu esaslara aykırı olamayacak.

- Brüt metrekare bazında değerleme ücretleri

Tarife kapsamında, 2020'de brüt metrekareye göre uygulanacak değerleme ücreti imarlı veya imarsız arsalar ve tarım alanları için 791-1.786 lira, dükkan, plaza, iş merkezi için 723-2 bin 855 lira arasında değişecek. Söz konusu tutar, yalılar ve eski eser niteliğindeki gayrimenkuller için 3 bin 490 lira olarak uygulanacak.

Bağımsız bölüm niteliği kazanmış konut, ofis veya büro için brüt metrekaresi 250'yi aşmayanlar için değerleme ücreti 659 lira olarak belirlendi. Bu tutar metrekaresi 251 ila 5 bin 1 arasında bulunan konut, ofis veya bürolar için 822-2 bin 378 lira bandında değişiklik gösterecek.

Akaryakıt istasyonları için 4 bin 258 lira olarak belirlenen değerleme ücretleri, üretim, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapılar için brüt metre karesine göre 723 lira ila 5 bin 589 lira arasında değişecek.

Değerleme ücreti, AVM, hastane, sağlık tesisi, okul, sinema salonu, nikah daireleri, dini ve askeri tesisler gibi hizmet amaçlı kullanılan gayrimenkuller için de brüt metrekaresindeki değişime göre 1.316 lira ila 6 bin 387 lira arasında olacak.