Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), “Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”in "Fon Portföyünü Oluşturan Varlık ve İşlemlere İlişkin Esaslar” başlıklı bölümüne "Para Piyasası Fonlarına İlişkin Esaslar” maddesi olarak yeni hükmün eklenmesine karar verdi. Hükme göre, Takasbank para piyasası ve yurt içi organize para piyasası işlemlerine yapılan yatırımın toplam tutarı fon toplam değerinin yüzde 40’ını aşamayacak.

SPK açıklamasına göre, eklenen yeni hüküm uyarınca, para piyasası fonlarının fon toplam değerinin asgari yüzde 50’si mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilecek. Ancak tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar, fon toplam değerinin yüzde 6’sını aşamayacak. Söz konusu fonlar tarafından ters repo işlemlerine ve Takasbank para piyasası ve yurt içi organize para piyasası işlemlerine yapılan yatırımın toplam tutarı ise fon toplam değerinin yüzde 40’ını aşamayacak.

Hükme göre ayrıca, para piyasası fonlarından alınan yönetim ücreti, fon izahname ve yatırımcı bilgi formlarında yer alan mevcut yönetim ücretinin yarısı oranında uygulanacak. Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mevcut yönetim ücreti oranının artırılması amacıyla yapılan başvurular Kurulca değerlendirmeye alınmayacak.

Eklenen maddede getirilen sınırlamalar kapsamında oluşabilecek fon portföy yapısı değişiklikleri göz önüne alınarak fon karşılaştırma ölçütlerinde/eşik değerlerinde kurucular tarafından gerekli görülmesi durumunda, değişiklik yapılabilecek. Bu kapsamda, fon izahname ve yatırımcı bilgi formlarında yapılan karşılaştırma ölçütü/eşik değer değişikleri ilgili düzenlemelerde yer alan ilan ve tescil işlemleri yerine getirilerek yürürlüğe konacak.

Ayrıca, hüküm uyarınca, para piyasası fonları tarafında getirilen portföy yapısı ve yönetim ücretine ilişkin sınırlamalara 15 Mart 2019 tarihi itibariyle uyum sağlanması zorunluğu da getirildi.