Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Petkim Petrokimya Holding'in 462 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler'in 8 milyon 243 bin 260 lira tutarındaki, SNK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının 7,5 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Petkim Petrokimya Holding'in 462 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Ünlü Menkul Değerler Hasat Varlık Finansmanı Fonunun 10 milyon lira tutarındaki varlığa dayalı menkul  kıymet ihracı başvurusunu, Ziraat Katılım Varlık Kiralama'nın 8 milyar lira tutarındaki alım satıma/yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

SPK, Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın Emlak Varlık Kiralama Anonim Şirketi unvanlı bir varlık kiralama şirketi kurulması ve anılan şirketin esas sözleşmesine uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasını kararlaştırdı.

İdari para cezaları ve suç duyuruları

Kurul, Teknosa İç ve Dış Ticaret'e 92 bin 883 lira, Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler'e 185 bin 766 lira, A Artıbir Gayrimenkul

Değerleme'ye 24 bin 672 lira, Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık'a 22 bin 407 lira, İzocam Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 297 bin 899 lira, İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda bir kişiye 24 bin 672 lira Türkiye İş Bankasına 22 bin 407 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Viking Kağıt ve Selüloz pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan 3 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar veren SPK, söz konusu kişiler hakkında Borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine hükmetti.

İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan 8 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar veren kurul, söz kişiler ve Hygrup İnşaat Nak Oto Tur Gıd Emlak San ve Tic. Ltd.Şti. şirketi için borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı
getirilmesini kararlaştırdı.

SPK, "Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber"in; "10. Diğer Esaslar” başlıklı bölümüne "10.4. Emeklilik Yatırım Fonlarının Getiri Performansının Ölçülmesi, Değerlendirilmesi ve Portföy Yöneticilerine Uygulanacak Teşvik ve Tedbire İlişkin Usul ve Esaslar" maddesi olarak "fon gruplarının oluşturulması", "fon performanslarının ölçülmesi", "uygulanacak tedbir", "uygulanacak teşvik" "diğer hususlar" maddelerinin eklenmesine karar verdi.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) ve Türkiye Sermaye
Piyasaları Birliği (TSPB) temsilcilerinden kurulacak komiteye (Komite) sunulmak üzere fon grupları oluşturulmasını kararlaştıran kurul, fonların performans ölçümünde brüt getiri oranı kullanılmasını hükmetti. SPK, gruplarda yer alan fonların niteliğine göre “sharpe rasyosu veya sortino rasyosu” gibi oranların daha sağlıklı sonuçlar verebileceğinin değerlendirilmesi halinde belirlenen fon grupları için Komite kararı ile bu rasyolar da kullanılabilmesini ve söz konusu Komite kararı EGM tarafından kurumsal internet sitesinde ilan edilmesini kararlaştırdı.

"Uygulanacak tedbirler" maddesinde ve "uygulanacak teşvik" maddesinde yıl sonunu takip eden en geç 15 iş günü içinde EGM tarafından "fon performanslarının ölçülmesi" bölümünde belirtilen yönteme göre gerekli analizler yapılarak raporlar oluşturulmasına karar veren SPK, komitenin EGM’nin 1, TSB ile TSPB’nin ise 3’er temsilcisi ile oluşturulmasını ve komite kararları oy çokluğu ile alınmasını, EGM temsilcisinin komite başkanı olmasını kararlaştırdı.