Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Güneş Sigorta'nın 621 milyon 523 bin 363 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Penguen Gıda Sanayi'nin 119 milyon 400 bin lira, Güneş Sigorta'nın 621 milyon 523 bin 363 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Kent Faktoring'in 100 milyon lira, Devir Faktoring'in 69 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM'ye 325 bin 617 lira, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim'e 26 bin 49 lira, Teknosa İç ve Dış Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 1 milyon 175 bin 29 lira, Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 2 milyon 510 bin 324,28 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren kurul, Gimsan Gediz İplik ve Mensucat Sanayii ile ilgili olarak yapılan incelemeler sonucunda 2 kişi hakkında, Linedays Uluslararası Dış Ticaret Limited Şirketi ile söz konusu şirketin yetkilisi Güldane Serbest Canpolat adlı şahsın hesap, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan incelemeler sonucunda söz konusu şahıs ve 18 internet sitesinin içerik sağlayıcıları hakkında suç duyurusunun yapılmasına kararlaştırdı.

SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 41 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta'nın tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle Güneş Sigorta
bünyesinde birleşilmesi için hazırlanan duyuru metnine kurulca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına kararlaştıran SPK ayrıca "II-13.1 Sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin (II-13.1) (Kaydileştirme Tebliği) 12/A maddesi kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde açılacak toplu hesaplarda Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) yanı sıra Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının da 20 Haziran 2019 tarihli ve 36/831 sayılı kurul kararı ile DİBS’ler için belirlenen esaslar geçerli olacak şekilde tutulabilmesi amacıyla;


Kurul Karar Organının i-SPK.13.1.a sayılı İlke Kararının yürürlükten kaldırılarak, Kaydileştirme Tebliği’nin 12/A maddesi
kapsamında MKK nezdinde açılacak toplu hesaplarda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 30 Mayıs 2019 tarih ve 142937 sayılı onayı çerçevesinde, ancak 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sermaye şirketi olarak değerlendirilen' yabancı kurumlar ile yabancı fonlar' ın sahip olduğu devlet iç borçlanma senetleri ile Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının tutulabilmesi hususunun Kurulun i-SPK.13.2.a sayılı ilke kararı olarak kabul edilmesine ve söz konusu ilke kararının Kurul haftalık bülteninde duyurulmasına" hükmetti.