Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), serbest (Döviz) fonların ihracı ile bu fonlar kapsamında döviz cinsinden pay alım satımı başvurularının yeni bir karar tarihine kadar değerlendirmeye alınmaksızın işlemden kaldırıldığını bildirdi.

SPK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan haftalık bültende, kurulun duyuru ve ilke kararlarına yer verildi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

''Kurul Karar Organı'nın kararıyla fon toplam değerinin en az yüzde 80'i Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden para
ve sermaye piyasası araçlarından oluşan serbest (döviz) fonların ihracı ile bu fonlara dönüşüm ve pay grubu oluşturmak suretiyle döviz cinsinden pay alım satımının yapılmasına yönelik kurulumuza yapılacak başvuruların Kurul Karar Organı tarafından konuya ilişkin alınacak yeni bir karar tarihine kadar değerlendirmeye alınmaksızın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.''

- Yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarına sınırlama

Bültende yer alan ilke kararında ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'e ''serbest (döviz) fonlara ilişkin özel esaslar'' hükmünün eklenmesine karar verildiği bildirildi.

Hükme göre, serbest (döviz) fonların portföylerine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli ihraççılar tarafından döviz cinsinden yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları sadece ilk ihraç aşamasında satın alınarak dahil edilebilecek.

Bu araçlar yurt dışındaki ikincil piyasalarda yapılan alım işlemleri ile fon portföylerine dahil edilemeyecek. Serbest (döviz) fonların portföylerine dahil edilen Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli ihraççılar tarafından döviz cinsinden yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarının toplamı fon toplam değerinin yüzde 30'unu aşamayacak.

Söz konusu fonlar tarafından bu varlıklardan yeni alım yapılmamak şartıyla 30 Nisan 2023'e kadar anılan portföy sınırlamasına uyum sağlanması gerekecek.

Serbest (döviz) fonların portföylerine dahil edilen Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden yurt içinde ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları için azami yatırım sınırı olmayacak. Öte yandan söz konusu fonların portföylerine fon toplam değerinin en fazla yüzde 3'ü oranında yabancı varlık ve işlemler dahil edilebilecek.