Advertisement
HABERLER ABONE OL

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından (SPK) sermaye piyasası araçlarının teminat varlıklı ihracına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla bir tebliğ taslağı hazırlandı.

SPK'dan yapılan açıklamaya göre, 7222 sayılı “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenen 31/B maddesiyle, yurt dışında sermaye piyasalarında geniş bir uygulama alanı bulan “Teminat Yöneticisi-Trust-Yed-i Emin” kurumunun Türk sermaye piyasasına kazandırılması amaçlandı.

Bu kapsamda, Kurul nezdinde yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları çerçevesinde “Sermaye Piyasası Araçlarının Teminat Varlıklı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı” hazırlandı.

Tebliğ Taslağı ile “Sermaye piyasası araçlarının teminat varlıklı ihracına, teminata konu olabilecek varlıkların niteliklerine, teminat yönetim sözleşmesinde bulunması gereken asgari hususlara, teminat yöneticisi ile teminat yöneticisinin hak ve yükümlülüklerine, temerrüt halinde teminatın paraya çevrilmesine..." ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Tüm kişi ve kuruluşlar 21 Eylül’e kadar söz konusu tebliğ taslağına ilişkin görüş ve önerilerini “teminattaslak@spk.gov.tr” mail adresine ya da Kurul'a yazılı olarak gönderebilecek.