Advertisement

SPK, yeşil borçlanma araçlarıyla ilgili rehber taslağı görüşe açtığını duyurdu.

SPK'dan yayımlanan duyuruda, 11. Kalkınma Planı, 2021 Ekonomi Reformları Paketi ve Paris İklim Anlaşması öncelik ve eylemleri çerçevesinde, çevresel sürdürülebilirliğe olumlu katkı sağlayacak yatırımların finansmanının teşvik edilmesi için Kurul'un düzenleyici çerçeve taslağı hazırladığı duyuruldu.

SPK Yeşil Borçlanma Aracı ve Yeşil Kira Sertifikası Rehberi Taslağı ile sermaye piyasasında yeşil borçlanma aracı ve yeşil kira sertifikası ihraçlarının artması, şeffaflık ve dış değerlendirme (ikinci taraf görüşü/doğrulama gibi) yükümlülüklerinin yatırımcı güvenini pekiştirmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı veren projelere yatırım imkânlarının çeşitlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Rehberin yeşil tahvil alanında finansal piyasalarda en yaygın kabul gören ve küresel standart haline gelen “Uluslararası Sermaye Piyasaları Derneği, (ICMA) Yeşil Tahvil İlkeleri esas alınarak hazırlandığı ifade edildi.

Taslakta şu konularda düzenlemeler öngörüldü:

  • Yeşil Borçlanma Araçları ve Yeşil Kira Sertifikaları
  • Yeşil Proje
  • Yeşil Borçlanma Araçları Çerçeve Belgesi - Yeşil Kira Sertifikası Çerçeve Belgesi
  • Dış Değerlendirme Hizmeti Veren Kuruluş