Advertisement

Ekonomik krizdeki Sri Lanka yabancı borç ödemelerini durduracak.

Açıklama Sri Lanka Merkez Bankası Başkanı P. Nandalal Weerasinghe'den geldi. Ülkede daha sert bir temerrütten kaçınmak için yabancı borç ödemelerinin geçici olarak askıya alınacağını belirtildi.

Kriz yaşayan ülkede akaryakıt gibi kritik ürünlerin ithalatı için sınırlı düzeyde Döviz rezervi kalmıştı.

Sri Lanka Merkez Bankası Başkanı P. Nandalal Weerasinghe gazetecilere yaptığı açıklamada borç ödemelerini yapmanın imkansız bir hale geldiğini, alınacak en iyi önlemin borçların yeniden yapılandırılması ve daha sert bir temerrütten kaçınmak olduğunu söyledi.

Moratoryum nedir?

Moratoryum, borçlunun ödeme gücünü kaybetmesi nedeniyle borçlarının tümünü veya bir kısmını ödeyemeyeceğini ilan etmesi anlamına geliyor.

Moratoryum bir ülkenin dış borçlarıyla ilgili olabileceği gibi ülke içinde belirli bir grubun borçları üzerinde de yapılabiliyor.

Devletler içine düştükleri yoğun döviz darboğazı dolayısıyla dış borçlarının ana para ve faizlerini ödeyemeyeceklerini ilan ettiklerinde, borçlularla alacaklılar arasında bir anlaşma yapılarak borçların vadesinin uzatılması işlemi de moratoryum olarak adlandırılır.