Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda sürdürülebilir bankacılık faaliyetlerinin izlenmesi amacıyla yeni raporlama formatlarının hazırlanacağı belirtildi.

Sektörün sürdürülebilir bankacılık faaliyetlerinin standartlaştırılması ve bunun için gerekli temel tanım, ilke, uygulama ve kurumsal yapıların belirlenmesi amacıyla sürdürülebilir bankacılık çerçeve rehberinin hazırlanacağı da ifade edildi.

Programda bankaların yeşil kredi risk bakiyelerinin takibinin yapılması ve sürdürülebilir bankacılık faaliyetlerinin izlenmesi amacıyla yeni raporlama formatlarının hazırlanacağı ve elektronik ortamda veri alımına başlanacağı belirtildi.