Advertisement
KÜRESEL PİYASALAR ABONE OL

Swift (Society for Worldwide Interbank Fi­nancial Telecommunication), yani Dünya Bankalar Arası Finansal İletişim Top­luluğu, 1973’te 15 ülkeden 239 banka­nın katılımı ile kurulmuştur ve merkezi Belçika’dadır.

Swift'in başlıca amaçları finansal işlemleri standart hale getirmek ve ko­laylaştırmak, maliyetleri düşürmek ve işlem risklerini azaltmaktır. Bu hedef­lere ulaşmak için Swift’e 200’ü aşkın ülkedeki bankalar ve finans kurumları üye olmuştur.

Swift üyelerine stan­dartlaşmış bir haberleşme ortamı sağ­layarak yeni iş fırsatları ve gelir akım­ları yaratmıştır. Para aktarımları her bankaya özgü şifrelerin kullanımı ile yapılır. 2019 sonunda üye banka veya finans kurumu sayısı 11 bini aşmıştır.

Swift'ten önce Telex uluslararası fon transferlerinde kullanılan tek enstrümandı. Swift gibi bütünsel bir kod sistemine sahip olmayan Telex, güvenlik ve hız problemlerine neden oluyordu. Bu problemlerin çözümü için Swift sistemi 1973 yılında kullanılmaya başlandı.

Swift sistemini kimler kullanıyor?

Swift işletme ve kişilere para transferi yapabilmeleri için birçok servis sunuyor. Swift'in kurucuları sistemi Hazine ve diğer taraflarla daha kolay bir ödeme iletişimi kurmayı amaçlıyordu. Fakat sonrasında Swift giderek yaygınlaşarak birçok kurum tarafından kullanılmaya başlandı.

Günümüzde Swift sistemini kullanan kurumlar ve kişiler şöyle sıralanabilir:

  • Bankalar
  • Aracı kurumlar
  • Menkul kıymet satıcıları
  • Varlık yönetim şirketleri
  • Borsalar
  • Hazineciler