Advertisement

Tahsin Akça

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2018 sonuçlarına göre en dikkat çeken gelişme, nüfusun borçluluk oranında yaşandı. Hanehalkı borçluluğunun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranında Türkiye hala düşük oranlarda yer almasına karşın, nüfus içerisinde konut ve konut masrafları dışında taksit ödemesi ve diğer borcu bulunduğunu beyan edenler son 10 yılda yüzde 13 artarak yüzde 70.4'e ulaştı. Taksit ve diğer borcu olanların oranı 2015'te yüzde 67.9 seviyesindeyken, 2008'de aynı oran yüzde 57.7'ydi. 2008'de örneklemeye göre borçlu olduğunu beyan edenler 41.2 milyon kişi iken, 2018'de bu sayı 10 yılda 16.5 milyon kişi artarak, 57.7 milyona yükseldi.

1 HAFTALIK TATİL MASRAFINI KARŞILAYAMAYANLAR % 30 AZALDI

Ayrıca nüfusun %58,3'ü evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını karşılayamadığını ve %11,5'i konut masraflarının hanelerine çok yük getirdiğini beyan etti. 2008'de bu oranlar sarısıyla yüzde 88.8 ve yüzde 25'le bugünün çok üzerinde bulunuyordu.

Dört yıllık panel veri kullanılarak hesaplanan sürekli yoksulluk oranı, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60'ına göre son yılda ve aynı zamanda önceki üç yıldan en az ikisinde de yoksul olan fertleri kapsıyor. Buna göre, 2017 yılında sürekli yoksulluk oranı %14 iken 2018 yılında bu oran %12,7 oldu.

YOKSULLUK ORANI YÜZDE 14.7

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50’si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,3 puanlık düşüş ile %14,7 olarak gerçekleşti. Medyan gelirin %60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre ise yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,1 puan artarak %21,9 oldu.

Kendilerine ait bir konutta yaşayanların oranı % 59

2018 sonuçlarına göre nüfusun %59'u kendilerine ait bir konutta otururken, %36,2'si sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi ve %24,8'i trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşadı. 10 yıl önce kendilerine ait konutta oturanların oranı yüzde 61, sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi sorunu yaşayanların oranı  % 39 çıkmıştı.