Advertisement

TMO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, Bakanlar Kurulu kararıyla 750 bin ton buğday, 700 bin ton arpa, 700 bin ton mısır ve 100 bin ton pirinç için Ofise ithalat yetkisi verildiği hatırlatıldı.

TMO'nun ana görevinin, müdahale kapsamına giren ürünlerle ilgili piyasaları düzenlemek olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu görev kapsamında birinci önceliğimiz üreticilerimizdir. Nitekim hasadın yoğun olduğu bugünlerde kurumumuz 300 noktada, mevcut iş yeri personeline ilave olarak 200'ün üzerinde geçici görevli personeliyle üreticilerimize en iyi şekilde hizmet verebilmek için yoğun gayret göstermektedir. Hasadın başlangıcından bugüne kadar üreticilerimizden 1,2 milyon ton buğday satın alınmış ve günlük alım 50 bin ton seviyelerinde devam etmektedir. Aynı şekilde geçtiğimiz hasat döneminde üreticilerimizden 4,5 milyon ton ürün satın alınmış, karşılığında 3,8 milyar lira, ürün tesliminden itibaren 15 gün içinde üretici hesaplarına aktarılmıştır."

Yeni hasat döneminde mısır ve çeltik alımları için de her türlü hazırlığın yapıldığı vurgulanan açıklamada, söz konusu yetkinin hiçbir şekilde üreticilerin mağduriyetine sebep olmayacağı, aksine piyasada fiyat istikrarı için ihtiyaç halinde kullanılabileceği belirtildi.

TMO’nun 2012 ve 2014 yıllarında da ithalat yetkisi aldığı anımsatılarak, bunun üreticinin mağduriyetine sebep olmadığının altı çizildi.

Bu hasat sezonunda Türkiye'de buğday üretiminin 21,8 milyon ton, arpa üretiminin 7,5 milyon ton, mısır üretiminin 5,9 milyon ton ve çeltik üretiminin 900 bin ton olarak gerçekleşmesinin beklendiği bildirilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:"Buğday üretimimiz ihtiyacı karşılamaktadır ancak zaman zaman kaliteye bağlı olarak buğday fiyatları aşırı artabilmekte, bu da un ve ekmek fiyatlarını tartışma konusu haline getirmekte, sonuçta bu durum 80 milyon tüketicimize olumsuz yansıyabilmektedir. Diğer taraftan arpa fiyatları üretici lehine oluştuğundan TMO bu hasat sezonunda arpa için fiyat açıklamamıştır. Önümüzdeki aylarda arpanın üretici elinden çıkmasıyla birlikte fiyatlarda olabilecek aşırı artışların TMO'nun elindeki yetkilerle kontrolü mümkündür. TMO'nun ithalat yetkisinin bulunması iç piyasanın ihtiyacından fazla ithalatın önüne geçebilecektir. Sonuç olarak, TMO'ya hububat için verilen ithalat yetkisi genel yetkidir, ihtiyaç halinde kullanılabilecektir, hasat sezonunda kullanılması söz konusu değildir, asla üretici mağduriyetine sebep olmayacaktır. Esas olan piyasa fiyat istikrarıdır, istikrarlı bir piyasada üretici de tüketici de korunmuş olacaktır."