Advertisement

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Çetin, verimli tarım arazilerinin bilinçsiz sulamayla yaşanan erozyon sonucu yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Prof. Dr. Çetin, dağıtım planlaması ile sulama kaynaklı erozyonun önüne geçilebileceğini kaydetti.

Kuraklıkla mücadele eylem planı kapsamında, Güney Yüreğir Sulama Birliği ve Çukurova Kalkınma Ajansı'nın (ÇKA) işbirliğiyle başlatılan "İklim Değişikliği ve Kuraklıkla Mücadelede Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri Eğitimi Projesi" devam ediyor.

Eğitim amaçlı projeye konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Çetin, Türkiye'nin su kaynakları, sulamada organizasyon, sulama birliğinin su yönetimindeki önemi ve fonksiyonu, su dağıtım teknisyenlerinin görevleri, drenaj ve tuzluluk ilişkisinin sulama ile ilişkisi" konularında bilgi verdi.

Prof. Dr. Çetin, Adana'da bitkisel üretiminde sulama faktörünün, tüm üretim etmenleri içinde en başta geldiğine işaret ederek, "Bölgede yağış rejiminin düzensizliği, özellikle bitki gelişme dönemini kapsayan ve kurak geçen yaz aylarında sulamayı zorunlu hale getirmektedir. Üreticilerdeki 'çok su, bol ürün' şeklindeki yanlış anlayış çiftçileri aşırı sulamaya yönlendirmektedir. Bu şekilde yapılan sulamaların erozyona sebebiyet verdiği, toprağın yapısını bozduğu, arazide drenaj ve tuzluluk sorunu ortaya çıkararak bitkide verim kalitesinde düşmeye neden olduğu bilinmektedir. Suyun planlı dağıtımı ile toprak erozyonu, taban suyu problemi ve tuzluluk alkalik sorunları önlenmiş olur. Ayrıca şebekeden beklenen optimum fayda sağlanır" dedi.

Suyun tasarrufu mümkün

Prof. Dr. Çetin, bakım-onarım, personel ve çiftçilerin bilinçlendirilmesi ile özendirici ve teşvik edici tedbirlerle sulamada kullanılan suyun tasarrufunun mümkün olduğunu da vurguladı.

Eğitime katılan birlik çalışanlarına su dağıtım teknisyenlerinin görevleri hakkında da açıklama yapan Prof. Dr. Çetin, "İşletme mühendisinin verdiği görevleri yapmak, işletme teknisyeninin direktiflerini arazide uygulamak, tesisleri korumak ve kollamak, sulama suyunun dağıtımını sağlamak, çiftçi ile sulama birliği arasında köprü görevi görmek ve suyun tarla başına kadar getirilmesi en önemli görevdir" dedi.