Advertisement

Tasfiye kararı alan tarım satış kooperatifleri birliklerinin işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin süre 3 yıl uzatıldı.

Bakanlar Kurulu'nun "Tasfiye Kararı Alan Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Tasfiyelerine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Olan Borçlarının Terkin Edilmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tasfiye kurulunun, tasfiye işlemlerinin tamamlamasına ilişkin süre, 31 Aralık 2017'den 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıldı.