Advertisement

Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdürü Okan Bal, yılın ilk 3 ayında ortalamanın altında yağış beklendiğini belirterek, baraj göllerine girecek su miktarının da azalmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Bal, yazılı açıklamasında, ülke geneline 2017'de uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 14,5, 2016'ya göre ise yüzde 15,3 daha az yağış düştüğünü belirtti.

Bu düşüş neticesinde su depolama tesislerinde kullanılabilir su miktarının geçen yıldan yüzde 10 daha az olduğunu vurgulayan Bal, "2018 su yılının 6 aylık mevsimlik meteorolojik öngörü değerlendirmelerinde, mart ayına kadar hemen hemen tüm aylarda ülkemiz genelinde ortalamanın altında yağış beklenmekte, işletme programları hesaplarında zaten düşük seviyede olan baraj göllerine girecek su miktarlarının ortalamanın altında olacağı öngörülmektedir" ifadesini kullandı.

Az yağışlı geçmesi beklenen 2018 yılı için önlem alınması gerektiğini vurgulayan Bal, tedbirlerle ilgili şu bilgileri verdi: "Su tüketimi fazla olan bitkilerin ekim alanında sınırlama yapılacak şekilde genel sulama planlaması hazırlanmalı, fazla ekim yapılması engellenmeli. Tasarruflu su kullanma amacı ile yağmurlama ve damlama sulama yöntemleri tercih edilmeli. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygulanan tarımsal destek, teşvik gibi uygulamalar da göz önüne alınmak suretiyle basınçlı ve kapalı sistem sulama sahalarında tarla içi sulama sistemlerinin kurulması sağlanmalı. Depolama tesisinden sulama yapılmasına ve şebeke dışı sulamalara kesinlikle izin verilmemeli. Su iletim ve uygulama kayıplarının azaltılması için gerekli bakım onarım ve temizlik çalışmaları yapılmalı. Sulama önceliği sabit tesislere verilmeli. Gece sulamaları teşvik edilmeli. Su dağıtım işinin planlı su dağıtımı yapılarak adil ve verimli bir şekilde yürütülmesi için teknik personel çalıştırılmalı ve su dağıtımı takip edilmeli. Şebekeye alınan suyun ölçülmesi sağlanmalı. Sulama şebekesinin kontrolü, sulamayı yöneten kurumlarca disiplinli bir şekilde yapılmalı ve boşa akacak sulama suyu ve kaçaklar önlenmeli. 2018 yılı için ekilecek bitki deseni seçilirken, kuraklığa dayanıklı bitkiler tercih edilmeli. Şeker pancarı ekimi yapılan yerlerde, ekim kotasının dışındaki ekimlerin önlenmesi için ilgili kurumlarca tedbir alınması gerekmektedir."