Advertisement

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tunç, yem fiyatlarındaki artış nedeniyle üreticilerin hayvanlarını erken kestiğini, maliyeti düşürmek amaçlı başvurulan bu yöntemin de et üretimini azalttığını dile getirdi.

Et üretiminde arz-talep dengesinin sağlanamadığını, bunun da fiyatlara yansıdığını ifade eden Tunç, yem maliyetinin düşürülmesinin et üretimini artırarak fiyatların makul seviyelerde seyretmesini sağlayabileceğini söyledi.

Tunç, büyükbaş hayvan besiciliğinde kaba yem kullanımının yaygınlaştırılması doğrultusunda meraların genişletilmesine ve ıslahına yönelik çalışmaların sektöre faydalı olacağını kaydetti.

ET FİYATLARINDA YEM ETKİSİ

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (Türkiyem-Bir) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Karakuş ise et fiyatlarının yükselmesinde  yem fiyatlarının büyük etkisinin olduğunu söyledi.

Karakuş, ülkenin kırmızı et üretiminde, canlı hayvanın kendisinden sonra en yüksek maliyeti yemfiyatlarının oluşturduğunu belirterek, "Yem fiyatlarının düşmesi et fiyatlarını da düşürebilir" dedi.

Besi yemi ham madde maliyetinin yükselmesinde yurt içi hububat fiyatlarında arz ve talep kaynaklı artışlar kadar döviz kurundaki hareketliliğin de etkili olduğuna işaret eden Karakuş, yurt içi hububat fiyatlarıyla mazot ve diğer girdilerin dünya fiyatlarının üzerinde seyrettiğini bildirdi.

Karakuş, ülkedeki yem sanayisinin yaklaşık 500 firmayla tam rekabetçi bir piyasa niteliği taşıdığına dikkati çekerek, "Yem üretiminde ağırlıklı olarak dışa bağımlı olduğumuz konu yağlı tohum küspeleridir. Bunlarda da fiyatlar Dövizdeki hareketlilik yüzünden çok arttı. Buna rağmen geçen yıl fiyatlara yüzde 7,5 civarında zam yaptık. Burada serbest rekabet koşulları tam işliyor, ucuza alırsak ucuza satarız. Bunun dışında konuşulanların hepsi spekülasyondur" diye konuştu.

Türkiye'de kırmızı et üretiminde, canlı hayvanın kendisinden sonra en yüksek maliyeti yem giderlerinin oluşturduğunu vurgulayan Karakuş, "Yem fiyatlarının düşmesi et fiyatlarını da düşürebilir" ifadesini kullandı. AA