Advertisement

Tarımsal ürünlerin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılmasına yönelik ihracat iadesi yardımında bulunulacak.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımlarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla Türkiye'nin tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amaçlanıyor.

Buna göre, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödenekleri çerçevesinde karşılanmak üzere, karar kapsamındaki ürünlerin ihracatında, belirlenen ihracat iade miktarları, azami ödeme oranları ve miktar barajları dikkate alınarak ihracat iadesi yardımı sağlanacak.

İhracatçı firmalar adına doğan hak edişler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde ihracatçı adına açılacak hesaptan, anılan banka kanalıyla mahsup yoluyla karşılanacak.

İmalatçı firmalar, kendi dış ticaret şirketleri ya da şirketlerinin de yer aldığı aynı kuruluş bünyesindeki bir dış ticaret firması kanalıyla ihracatı gerçekleştirmeleri ve dış ticaret firmalarının hak edişlerini imalatçı firmalarına devretmeleri durumunda teşvikten faydalanabilecek. İhracatçı firmalar hak edişlerini, ürünü satın aldıkları imalatçı veya üretici firmalara devredebilecek.

Sektörel dış ticaret şirketlerinin (SDŞ) ortakları, SDŞ kanalıyla ihracatı gerçekleştirmeleri ve bu şirketlerce hak edişlerin ortaklarına devredilmesi durumunda teşvikten faydalanabilecek.

İhracatçı firmalar, hak edişlerinin en fazla yüzde 85'lik kısmını, ihraç ettikleri ürünü satın aldıkları veya söz konusu ürünün ihraç edilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında mal ve hizmet satın aldıkları firmalara kararda belirtilen giderlerin mahsubunda kullanılmak üzere devredebilecek.

Söz konusu devir kapsamında enerji giderleri, ihracatçı birlikleri nispi aidatları ve ihracata yönelik ürün alım-satımına ilişkin Borsa tescil giderleri de değerlendirmeye alınacak.

Karar kapsamındaki mahsup işlemlerinden yararlanabilmek için fiili ihraç tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde, ibrazı zorunlu belgelerle doğrudan bağlı bulunulan ya da kanuni merkez veya şubelerin bulunduğu yerdeki ihracatçı birliğine müracaat edilmesi gerekiyor.

İhracat iadesi yardımı sağlanabilmesi için fiili ihracatın 1 Ocak 2018'den sonra gerçekleşmesi şartı aranacak.

Karara göre, ihracat iadesi yardımlarından yararlanılacak ürünler, ihracat iade miktarları, azami ödeme oranları ve miktar barajları şöyle:

MADDE ADI ARMONİZE GTİP İHRACAT İADE MİKTARI MİKTAR BARAJI (YÜZDE) AZAMİ ÖDEME ORANI
(YÜZDE)
Kümes hayvanları etleri (sakatatlar hariç) 02.07 (0207.13.91,99; 0207.14.91,99; 0207.26.91,99; 0207.27.91,99; 0207.43; 0207.44.91,99; 0207.45.93,95,99; 0207.53, 0207.54.91,99; 0207.55.93,95,99; 0207.60.91,99 hariç) 430 TL/Ton 41 14
Yumurta 0407.00 40 TL/1000 Adet 65 10
Bal 0409.00 160 TL/Ton 20 2
Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar 0603.11,12,13,14,15,19 475 TL/Ton 45 9
Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş) 07.10 (0710.10 hariç) 180 TL/Ton 45 10
Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış) 07.12(0712.90.11 hariç) 800 TL/Ton 40 10
Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş ) 08.11 175 TL/Ton 45 6
Zeytinyağı 15.09 20 TL/Ton 100 2
Kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler 1601.00.99; 1602.31,32 550 TL/Ton 50 13
Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar 16.04 550 TL/Ton 100 5
Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları 18.06 270 TL/Ton 48 5
Makarnalar 19.02 150 TL/Ton 32 9
Bisküviler, gofretler, kekler 1905.31,32; 1905.90.45; 1905.90.70.00.19(sadece kekler) 270 TL/Ton 18 7
Dondurulmuş meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri 20.01,20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, 20.08 (2008.11; 2008.19.12; 2008.19.13.00. 11; 2008.19.19.00. 14.39.49; 2008.19.92; 2008.19.93.00. 11; 2008.19.95.00. 14.39.49; 2008.19.99.00. 19 hariç) 185 TL/Ton 100 8
Reçel, jöle, marmelat, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastları 20.07 (2007.99.20; 2007.99.97.00.18 hariç) 140 TL/Ton 35 5
Meyve suları ve sebze suları, meyve nektarları 20.09 360 TL/Ton 15 12