Advertisement

Avrupa Birliği (AB), Ortak Tarım Politikası'nın (CAP) işleyişini modernize ederek üye ülkelere daha fazla yetki vermeye hazırlanıyor.

AB Komisyonu, 2021-2027 dönemini kapsayan gelecekteki uzun dönem bütçesinde CAP'ın işleyişinin modernize edilmesi ve basitleştirilmesini öngören teklifini açıkladı.

Buna göre, üye ülkeler, tarımsal fonların dağıtımı konusunda daha esnek ve yetkili olacak.

Üye ülkeler, istedikleri tarım ve kırsal kalkınma programlarına toplam tarım politikasındaki paylarının yüzde 15'ine kadar doğrudan destek verebilecek.

Çiftçilere doğrudan ödemeler, tarım politikasının önemli bir parçası olmaya devam edecek. Genç çiftçiler ile küçük ve orta ölçekli çiftliklere sağlanacak desteklemelere öncelik verilecek.

Üye ülkeler, genç çiftçilere toplam CAP paylarının yüzde 2'sini aktaracak. Küçük ve orta ölçekli çiftlikler, hektar başına daha yüksek seviyede destek alacak.

Çiftçilere doğrudan ödemeler, çevre ve iklimle ilgili kriterlere bağlı olacak. Kırsal kalkınma programlarına tahsis edilen miktarın yüzde 30'u çevre ve iklimle ilgili tedbirlere ayrılacak.

AB'nin 2021-2027 bütçe taslağında CAP'a ayrılan pay 365 milyar avro seviyesinde bulunuyor.

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, AP'nin onayı ve üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliği ile belirlenecek.

AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen Çok Yıllı Mali Çerçeve, bütçe disiplini ve kaynakların AB'nin politika öncelikleri doğrultusunda ve etkin şekilde dağılımını sağlamayı amaçlıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan sağlanıyor. Bütçenin harcamalar kısmı tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor. AB bütçesinin denetimini ise merkezi Lüksemburg'da bulunan AB Sayıştayı yapıyor. AA