Advertisement

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) Ağustos'ta bir önceki aya göre yüzde 4.34 azalırken, yıllık bazda yüzde 142.42 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 99.72 arttı ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 89.02 yükseldi.

Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %6.89 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %4.34 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde %1.24 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde %12.81 azalış, tek yıllık bitkisel ürünlerde %4.58 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %1.99 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 75.12 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve %77.34 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %255.52 ile lifli bitkiler ve %196.55 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 9 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, %22.00 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve %19.86 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt grup ise %9.27 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler ve %8.80 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.

Ağustos 2022'de, endekste kapsanan 86 maddeden, 35 maddenin ortalama fiyatında azalış, 47 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.