Advertisement

İRFAN DONAT

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) Kasım 2021 verilerini yayınladı.

Buna göre, Tarım-GFE, Kasım'da aylık bazda yüzde 8,52 artarken, yıllık bazda yüzde 36,20 yükseldi.

Endekste, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 32,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,40 artış gerçekleşti.

Böylece çiftçinin tarımsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için üretim ve yatırım amaçlı satın aldığı girdilerin maliyet unsuru olarak değişkenliğini izleyen Tarım-GFE hem aylık hem de yıllık bazda rekor tazeledi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,24, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 9,18 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 25,68, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 37,93 artış gerçekleşti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 19,89 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 11,10 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık, aylık artışın düşük olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 1,84 ile veteriner harcamaları ve yüzde 2,37 ile malzemeler oldu.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 120,54 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 50,51 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu. Buna karşılık, yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 15,54 ile malzemeler ve yüzde 15,88 ile veteriner harcamaları oldu.

Öte yandan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) Kasım ayı verilerine göre ise son 1 yılda gübre fiyatları çeşitlerine göre değişmekle birlikte yüzde 236-441 arasında değişti. Aynı dönemde mazot fiyatı yüzde 38 artarken, besi ve süt yemi yüzde 51-60 oranında arttı. Elektrik fiyatları ise yüzde 56 yükseldi.