Advertisement

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) Ekim ayı verilerini yayınladı.

Ekim'de, bir önceki aya göre yüzde 2,74 yükselen ve yıllık bazda yüzde 12,64 artan Endeks, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,62 artış gösterdi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,41, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,79 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 12,18, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 15,46 artış gösterdi.

2020 Ekim ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 4,04 ile makine bakım masrafları, yüzde 3,71 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 3,68 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.Aylık bazda en az artış yüzde 0,78 ile tarımsal ilaçlar alt grubunda oldu. Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre en az artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 1,46 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 1,62 ile veteriner harcamaları oldu.

Alt gruplar itibariyle, bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış sırasıyla yüzde 30,58 ile makine bakım masrafları, yüzde 20,18 ile hayvan yemi alt gruplarında gerçekleşti. Yıllık en fazla azalış yüzde 3,61 ile veteriner harcamaları alt grubunda oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 1,16 ile enerji ve yağlar ve yüzde 0,12 ile tohum ve dikim materyali oldu.