Advertisement

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun 14 Ekim 2021 tarihli toplantısında yeşil finansman konularında, bankaların kendilerinin belirleyeceği alanlarda ve metodolojilerle, müşterilerin farkındalığını arttırarak kapsayıcı ve yaygın finansal araçları geliştirmeleri ve uygulamaları hususlarında tavsiye kararı alındı.

Kararın iklim ve çevre değişikliğinden kaynaklanan risklerin ve fırsatların daha iyi yönetilebilmesi, düşük karbonlu üretim ve yatırıma geçişin desteklenmesi ile sürdürülebilir büyümeye katkı sağlanmasını teminen alındığı belirtildi.