Advertisement
HABERLER ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın olağan genel kurulunda konuştu.

Kavcıoğlu'nun TCMB 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında öne çıkan mesajlar şunlar oldu:

Önümüzdeki dönemde TCMB çatısı altında üzerimize düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğimize inanıyorum.

Son 1 yıldır yaşanan pandemi tüm dünyada pek çok şeyin yanında ekonomik anlamda da güçlükler ve belirsizlikler yarattı. 2020 yılının ilk çeyreğinde başlayan ve hastalığının yayılımını engellemek için uygulamaya konulan tedbirler tüm dünyada büyüme performanslarını olumsuz etkiledi.

Bu nedenle ülkeler genişleyici parasal ve mali politikalar ile hastalığın ekonomiler üzerindeki olası etkilerini asgari seviyeye indirmeye çalışmışlardır. Geldiğimiz noktada genişleyici politikaların yanı sıra aşılama sürecinde yaşanan olumlu gelişmelerin etkisiyle küresel büyüme görünümünde iyileşme ve uluslararası emtia fiyatlarında artış görünüyor. Ancak devam eden aşılamalara karşın aşılama süreci ve salgına ilişkin belirsizliklerin sürmesi küresel ekonomiye ilişkin riskleri canlı tutuyor.

Enflasyonda yüzde 5 hedefine sıkı sıkıya bağlıyız

TCMB'nin kanunla belirlenmiş görev ve yetkilileri çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarı şeklinde tanımlanmış ve hükümetimiz ile birlikte belirlenmiş olan orta vadeli enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlıyız.

Bu hedefe ulaşmak için para politikası araçlarını uygun bir şekilde kullanacağız. Ocak enflasyon raporunda ortaya koyduğumuz orta vadeli çerçeve ile uyumlu şekilde 2023 yılında enflasyonu yüzde 5'e indirmek ve bu seviyeyi kalıcı kılmak konusunda kararlı olduğumuzun altını çizmek isterim.

Düşük enflasyon ortamı büyümenin önkoşulu

Hedeflediğimiz düşük enflasyon ortamının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için bir önkoşul olduğununun farkındayım. Kurumsallığımız, güçlü analiz kapasitemiz ve üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle bu hedefe varmak için kararlı ve azimli bir tutum içerisinde olacağız.

Merkez Bankası olarak temel amacımız doğrultusunda elimizdeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı temel politika aracı olmaya devam edecek ve para politikasını sade bir operasyonel çerçeve içerisinde uygulamayı sürdüreceğiz.

Enflasyon riski sıkı para politikası gerektiriyor

Enflasyon odaklı para politikamız küresel dalgalanmalara ve finansal piyasalardaki oynaklıklara karşı kalkan vazifesi görecek, en güçlü silahımız olacak. Enflasyonla mücadele kararlılığımızla Türk Lirası'nın gücünü ve itibarını sağlayacağız.

İçinde bulunduğumuz dönemde enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler sıkı bir para politikası duruşu gerektiriyor. Parasal duruş, enflasyon gelişmeleri ve enflasyon beklentileri dikkate alınarak dezenflasyon süreci en kısa sürede tesis edecek ve orta vadeli hedeflerimize ulaşıncaya kadar bunun sürekliliğini sağlayacak bir sıkılık düzeyinde belirlenmeye devam edilecek.

Faizi enflasyon üzerinde oluşturmaya devam edeceğiz

Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz. Özetle kararlarımızı veri odaklı bir yaklaşaım içerisinde, enflasyon başta olmak üzere makro ekonomiye yönelik tüm veri akışını göz önünde bulundurarak alacağız.

Yeni dönemde kararlarımızı alırken kurumsal kapasitemizden en iyi şekilde yararlanarak, enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız.

Unutulmamalıdır ki; fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikâmesinin başlaması, Döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.

Reform paketinde öngörülen kazanımlar kritik önemde olacak

Hükümetimizce açıklanan ekonomik reform paketinde öngörülen kazanımların önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi, güveni ve istikrarı pekiştirerek hem enflasyonda kalıcı düşüş hem de sürdürülebilir büyüme için kritik öneme sahip olacaktır.

Öte yandan, bundan sonra da politikalarımızın etkinliğini artırmak ve paydaşlarımızın görüş ve önerilerini almak amacıyla iletişim kanallarımızı etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz.