Advertisement
HABERLER ABONE OL

TCMB'nin "Bazı Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Faaliyet İzni Kapsamlarının Tespitine İlişkin Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda şu bilgiler verildi:

"20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 14,15, 18 ve 19 ııncu maddeleri ile Ödemeler Alanında Sunulan İş Modellerinin Ödeme Hizmeti Türleri ile îIişkilendirilmesine İlişkin Rehber kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde;

* Aypara Ödeme Kuruluşu Â.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23/8/2017 tarihli ve 7476 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlı olacak şekilde (c) bendinde belirtilen ödeme hizmetleri,

* Belbîm Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/12/2015 tarihli ve 6586 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının. Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

* Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 8/10/2015 tarihli ve 6484 sayılı kararı İle verilmiş olan faaliyet izni

kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e)

bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

* BPN Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 6/8/2015 tarihli ve 6412 sayılı kararı İle verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin bilinci fıkrasının (a), (b), (e), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

* Cemete Elektronik Para ve ödeme Hizmetleri A.Ş.5ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/8/2015 tarihli ve 6427 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni

kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e)

bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

* CEO Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/6/2017 tarihli ve 7397 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlı olacak şekilde (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri,

« D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun. 11/2/2016 tarihli ve 6732 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni

kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde

belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

* Efıx Ödeme Hizmetleri A.Ş.!ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/5/2017 tarihli ve 7345 sayılı kararı île verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ödeme hizmeti

* Elekse Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/1/2016 tarihlî ve 6663 sayılı karan ile verilmiş olan faaliyet izni

kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), ödeme aracı kabul

yetkisi ile sınırlı olacak şekilde (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri,

* Faturakom Ödeme Hizmetleri AŞ.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/3/2Ö16 tarihli ve 6823 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ödeme hizmeti,

* Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/2/2016 tarihli ve 6730 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

* Föy Fatura Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/3/2016 tarihli ve 6824 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri,

* Gönderal Ödeme Hizmetleri A,Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/7/2015 tarihli ve 6371 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri,

* Hızlıpara Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/6/2017 tarihli ve 7398 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

« îninat Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23/3/2017 tarihli ve 7282 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c). (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin İkinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

* îyzi Ödeme ve Elektronik. Para Hizmetleri A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/7/2018 tarihli ve 7891 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

* Klon Ödeme Kuruluşu AŞ'ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/5/2018 tarihli ve 7808 sayılı karan ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlı olacak şekilde (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri,

« Lidiö Ödeme Hizmetleri Â.Ş/ye Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 28/7/2022 tarihlî ve 11288/20887 sayılı karan İle verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve ödeıne aracı kabul, yetkisi ile sınırlı olacak şekilde (c) bendinde belirtilen ödeme hizmetleri,

* Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A,Ş/ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 7/4/2016 tarihlî ve 685 i sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamın m. Kanunun 12 net maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (e) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

* Moneygram Turkey Ödeme Hizmetleri A.Ş/ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/12/2016 tarihli ve 7164 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci falcrasmuı (e) bendinde belirtilen ödeme hizmeti,

* N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A,Ş/ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 3/9/2015 tarihli ve 6435 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni

kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (e), (ç) ve (e)

bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri,

* Nomu Pay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Â.Ş/ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29/9/2016 tarihli ve 7026 sayılı karan ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) belitlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

* Octet Express Ödeme Kuruluşu A.Ş/ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/1/2017 tarihlî ve 7222 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlı olacak şekilde (e) ve (ç) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri,

« Ödeal Ödeme Kuruluşu A.Ş/ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 6/9/2016 tarihli ve 7010 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni, kapsamının Kanunim 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve ödeme aracı kabul yetkisi île sınırlı olacak şekilde (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri,

* Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş/ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/7/2017 tarihli ve 74ÎÖ sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni

kapsamının Kanunini 12 nci maddesinin bilinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e)

bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

• Papara Elektronik Para A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/4/2016 tarihli ve 6862 sayılı karart ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nei maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin İkinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti»

• Paratika Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/8/2016 tarihli ve 6992 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 ncİ maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlı olacak şekilde (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri,

• Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 6/4/2Ö18 tarihli ve 7777 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), ödeme aracı kabul yetkisi île sınırlı olacak şekilde (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri,

« Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 17/12/2020 tarihli ve 10995/20594 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve ödeme aracı kabul yetkisi île sınırlı olacak şekilde (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri,

• Paynet ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 5/8/2016 tarihli ve 6973 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlı olacak şekilde (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri,

• PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/4/2016 tarihli ve 6860 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni

kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (e) ve (e) bentlerinde

belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

• Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/4/2016 tarihli ve 6861 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni

kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve ödeme aracı kabul

yetkisi ile sınırlı olacak şekilde (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri,

• Pratik İşlem Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kumlunun 18/2/2016 tarihli ve 6741 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ödeme hizmeti,

• Ria Turkey Ödeme Kuruluşu Â.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16/6/20İ 7 tarihli ve 7378 sayılı kararı İle verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen ödeme hizmeti,

• Sender Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/5/2017 tarihli ve 7322 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen ödeme hizmeti,

* Trend ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/4/2016 tarihli ve 6864 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlı olacak şekilde (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri,

* TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A,Ş.*ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/12/2016 tarihli ve 7163 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (e), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

* Turk Elektronik Para A.Ş,’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/8/2015 tarihli ve 6428 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para İhracı faaliyeti,

* Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kumlunun 20/7/2017 tarihli ve 7433 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin bilinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin İkinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

* UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş,’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 9/7/2015 tarihli ve 6365 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet İzni kapsamının Kanunim 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

* Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/7/2015 tarihli ve 6372 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

* Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kumlunun 20/7/2017 tarihli ve 7434 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

olarak bu şekilde tespitine karar verilmiştir."