Advertisement
HABERLER ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 30 seviyesine çıkardı.

Bloomberg HT anketine katılan kurumların beklentisi politika faizinin 500 baz puan artışla yüzde 30 seviyesine çıkarılması yönündeydi.

Son artışla birlikte TCMB yeni yönetimi altında dördüncü faiz artışını gerçekleştirmiş oldu.

TCMB'nin karar metninde dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildiği vurgulandı.

Enflasyonun Temmuz ve Ağustos aylarında öngörülenin üzerinde gerçekleştiğini vurgulayan TCMB yurt içi talepteki güçlü seyir ve hizmet fiyatlarındaki katılık devam ederken, petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulmanın enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti.

TCMB bu unsurların enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret ettiğini vurguladı. Son raporda tahmin aralığının üst sınırı yüzde 62 olmuştu.

"Aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş başlayacak"

Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona önemli ölçüde yansıdığını ifade eden TCMB aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayacağının değerlendirildiğini ifade etti.

TCMB karar metninde parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor’daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlı olduğunu vurguladı.

"TL varlıklara ilgi fiyat istikrarına katkıda bulunacak"

TCMB'nin karar metninde TL varlıklara yönelik ilginin de altı çizildi.

Metinde, doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artmaya başlamasının fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacağı ifade edildi.

TCMB karar metninde politika faizinin, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleneceğini belirtirken enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği söylendi.

Çerçevenin sadeleştirilmesi vurgusu korundu

TCMB karar metninde ihtiyati tedbir çerçevesinin sadeleşmesine yönelik mesajlara yine yer verdi.

Metinde TCMB'nin mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirdiği ve sadeleşme sürecinin etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edeceği belirtildi.

Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini söyleyen TCMB faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdüreceğini de vurguladı.