Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 25 seviyesine çıkardı.

Bloomberg HT anketinde politika faizinin yüzde 20 seviyesine çıkarılması öngörülmüştü. TCMB'de yeni yönetim göreve geldiğinde politika faizi yüzde 8,50 seviyesindeydi.

Alınan faiz artış kararı TCMB’nin gerçekleştirdiği en yüksek faiz artışı olarak kayıtlara geçti.

Böylelikle yeni ekonomi yönetimiyle birlikte Haziran ayında gerçekleştirilen ve o güne dek gerçekleştirilen en büyük faiz artışı olma özelliğini taşıyan 650 baz puanlık faiz artırım rekoru da yeniden kırılmış oldu.

TCMB daha önce 2018 yılı Eylül ayında 625 baz puan, 2014 yılı Ocak ayında 550 baz puan ve 2020 yılı Kasım ayında ise 475 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirmişti.

Ağustos toplantısı yeni başkan yardımcıları Cevdet Akçay, Hatice Karahan ve Fatih Karahan'ın katıldığı ilk PPK toplantısı olarak da kayda geçti.

“Enflasyon yıl sonu tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredecek”

TCMB tarafından yayımlanan karar metninde dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması amacıyla parasal sıkılaştırma sürecinin devamı yönünde karar alındığı belirtildi.

Banka yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret ettiğini ve bu yükselişte yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, hizmet enflasyonundaki katılık ve vergi düzenlemelerinin belirleyici olduğunu kaydetti.

TCMB bu unsurlara ek olarak akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerinde gerçekleşen bozulmanın enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etti.

“Parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve ölçüde güçlendirilecek”

TCMB doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteğinin fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacağını öngördü.

Politika faizinin, enflasyonun ana eğilimini gerileteceği ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulların sağlayacağı şekilde belirleneceği ifade edilen karar metninde enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği vurgulandı.

Sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları sürecek

Para Politikası Kurulu’nun mevcut mikro ve makroihtiyatı çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirdiği belirtilirken bu sürecin etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak sürdürüleceği ifade edildi.

Bu kapsamda, TL mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin parasal aktarım mekanizmasını güçlendireceğini öngören TCMM faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edeceğini belirtti.

TCMB enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergelerin yakından takip edileceğini ve fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğinin kaydetti.