Advertisement

TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde değişikliğe gidildi.

Zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler bölümü kapsamında yapılan değişiklikte şunlar ifade edildi:

"Mevduat/katılım fonu (3 Şubat 2007 tarihli ve 26423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ (Sayı:2007/1) kapsamındaki resmi kuruluşlar ile 7 Mart 2019 tarihli ve 810 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamındaki kurumlardan kabul edilenler hariç).”

3 Mayıs 2019'da yürürlüğe girecek tebliğin hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.

Değişiklik ne getiriyor?

Mevcut uygulamada dikkate alınan resmî kuruluşlara ilave olarak Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamına giren diğer kurumlar da yeni düzenlemeyle zorunlu karşılık uygulamasında resmî kuruluş olarak değerlendirilecek ve bankaların bu kurumlara olan mevduat/katılım fonu yükümlülükleri zorunlu karşılıktan hariç tutulacaktır. 

Değişiklik öncesi uygulama nasıldı?

Değişiklik öncesinde resmî kuruluşlardan kabul edilen mevduat/katılım fonu zorunlu karşılıklardan hariç tutulmaktaydı.