Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye’nin 10 yıllık tahvil getirileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) finansal sistemdeki lira varlıklarının ağırlığını artırmaya yönelik adımlar atmasının ardından geriledi.

10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi, 2022'de 1.449 baz puanla rekor düzeydeki en büyük yıllık düşüşü yaşamasının ardından 131 baz puan düşerek Nisan 2015'ten bu yana en düşük seviye olan yüzde 8,52'ye geriledi.

Yeni kredilere daha düşük faiz oranları uygulamamaları halinde bankaları TCMB'ye daha fazla borç yerleştirmeye zorlayan kural değişiklikleri, geçen yıl Türk tahvillerindeki ralliyi hızlandırmıştı.

TCMB mali kuruluşları da menkul kıymet düzenlemesi kapsamına almıştı

Yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası Cumartesi günü menkul kıymetlerin muhafazası düzenlemesinin kapsamını bankaların yanı sıra diğer finansal kurumları da içerecek şekilde genişletti.

TCMB hafta sonu liralaşma stratejisi kapsamında 2022’den başlattığı uygulamaları güçlenerek devam ettirdiğini vurgulayarak menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında değişikliğe gittiğini açıklamıştı.

Bankanın makroihtiyati tedbirler hakkında hafta sonunda yayımladığı basın duyurusuna göre, bankaların yanı sıra diğer mali kuruluşlar da menkul kıymet düzenlemesi kapsamına alınmıştı.

Buna göre ilk aşamada faktöring şirketlerine Türk lirası cinsinden faktöring alacaklarına uyguladıkları faiz oranına göre menkul kıymet yükümlülüğü getirildi.

Öte yandan bankaların kredi faiz oranına ve kredi büyüme oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamalarının süresi 29 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılırken menkul kıymet tesisine tabi varlık ve yükümlülüklerin kapsamı da genişletildi.

Yapılan düzenlemeyle yükümlülükler tarafında yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve reel kesim ile yapılan yabancı para cinsinden repo işlemlerinden sağlanan fonlar, yabancı para fon sağlayan müşteriler ile finansal türev işlemler yapılarak menkul kıymet tesisine tabi yabancı para yükümlülüklerin bilanço dışına çıkarılması amacıyla yapılan işlemler, varlıklar tarafında yer alan reel kesimce ihraç edilen ve nitelikleri TCMB tarafından belirlenen menkul değerler menkul kıymet tesisine tabi olacak

Yabancı para kredilerin yabancı para fonlama kalemlerindeki gerileme gözetilerek dengeli bir şekilde gelişimini destekleyici nitelikte menkul kıymet tesisi uygulaması getirildi