Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son dönemde piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ardından, firmalara gönderdiği yeni bilgilendirmeyle çeyrek dönemlik raporlamaların yanı sıra haftalık raporlama da yapılmasını istedi.

Bilgilendirme kapsamında, ülke ekonomisindeki genel eğilimlerin ve uygulanan ekonomik politikaların etkilerinin zamanlı izlenebilmesi açısından firmaların çeyrek dönemlik raporlamalarıyla birlikte yeni dönemde haftalık raporlamaya da ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Son dönemde Merkez Bankasının Döviz rezervlerinde meydana gelen düşüşün ardından TCMB ve BDDK birkaç adım atarak döviz alımını zorlaştırmıştı.

Bunlar arasında ihracatçı ya da sanayici olmayan kurum ve bireylere BSMV artışı gibi maddeler dikkat çekmişti.

TCMB'nin bu son adımla birlikte belli kriterleri haiz firmaları daha yakından takip edebileceği ve ülkedeki döviz pozisyonunu daha yakından izleyip raporlayabileceği belirtiliyor.

TCMB'nin bilgilendirmesinde şu ifadeler yer aldı: “Bu kapsamda Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesi ile belirlenen yükümlülük koşullarını sağlayan firmalar, haftalık olarak, Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (THP) gereklerine uygun olarak hazırlanmış yasal mali tablo verilerini YP ve TL ayrımında raporlayacaktır. Raporlamalar Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılacak olup, ayrıca reeskont veya tahakkuk hesaplaması beklenmemektedir.”

Yükümlülük kapsamına giren firmalar 17/2/2018 tarihli Resmi Gazetede şu şekilde tanımlanmıştı:

“MADDE 5:

(1) Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalar, veri formu ile talep edilen bilgileri, açıklama formuna uygun olarak Bankaya müteakip hesap döneminden itibaren bildirmekle yükümlüdür. Kredi tutarlarının ABD doları karşılığı ilgili dönemin son iş gününe ilişkin Resmî Gazete’de yayımlanan döviz alış kuru kullanılarak belirlenir.

Firmalar, yeni uygulama doğrultusunda haftalık raporlamalarını 16 Haziran 2020 tarihinden itibaren her hafta Salı günü mesai bitimine kadar yapacak.

CUMHUR ÖRNEK – ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ