Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,6 azalarak 92,8 milyar dolara geriledi.

TCMB tarafından, Nisan 2019 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Resmi rezerv varlıkları, nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,6 azalarak 92,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde alt kalemler itibarıyla döviz varlıkları yüzde 4,3 azalarak 70,7 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1,5 düşerek 20,5 milyar dolara geriledi.

Vadesine bir yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) nisanda bir önceki aya göre net bazda yüzde 11,1 azalarak 10,8 milyar dolar oldu. Bu tutarın 6,1 milyar doları anapara, 4,7 milyar doları faizlerden oluştu.

Bu dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net yükümlülükler 14,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu tutarın 11,9 milyar dolarını bir ay vadeli yükümlülükler oluşturdu.

Bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşan şarta bağlı döviz çıkışları ise nisanda bir önceki aya göre değişmeyerek 31,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

 

 

 

 

 

 

AA