Advertisement
HABERLER ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) önümüzdeki yıl para ve kur politikasının temel çerçevesini ortaya koyan metni yayımladı.

Metinde TCMB’nin bütünleşik politika çerçevesi olan liralaşma stratejisinin güçlendirilerek uygulanmaya devam edileceği ifade edildi.

Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, hükümet ile birlikte belirlenen orta vadeli
enflasyon hedefinin yüzde 5 olarak korunduğu belirtilirken para politikasının enflasyonu orta vadeli hedefine kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacağı ifade edildi.

Metinde piyasa faizlerinin politika faizleriyle uyumlu seyretmesi sağlanarak parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyici politikaların sürdürüleceği belirtildi.

Mevduatta yüzde 60'lık liralaşma hedefi

Liralaşma stratejisi çerçevesinde kapsamında, TCMB 2023 yılının ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefinin yüzde 60 olarak belirlendiğini bildirdi.

Metinde bankaların fonlama, teminat ve kredi kanallarını kullanım imkânlarının liralaşma hedefleri doğrultusunda kalibre edileceği vurgulandı.

TL likidite yönetiminde Açık Piyasa İşlemleri (APİ) kanalıyla yapılan fonlamanın payının kademeli bir şekilde artırılacağı ve APİ'nin fonlamanın temel unsuru haline getirileceği ifade edildi.

Menkul kıymet tesisi uygulaması sürecek

TCMB'nin metninde TL cinsinden sabit getirili menkul kıymet tesisi uygulamasının 2023 yılında da devam edeceği ifade edildi.

TCMB hedefli kredi politikasının makroihtiyati tedbirlerle sürdürüleceğini, zorunlu karşılıklar ile menkul kıymet tesisi uygulamasının parametrelerinde kalibrasyona gidilebileceğini söyledi.

Kredi büyümesinin finansal istikrarla uyumlu seyretmesi ve kredilerin iktisadi faaliyetle buluşması hedefi doğrultusunda politika araçlarının, fiyat istikrarı ile finansal istikrarı destekleyecek şekilde
kullanılacağı ve üretim potansiyelini artıran ve istihdam ile cari dengeye katkı sağlayan hedefli
alanlardaki finansal koşulların destekleneceği belirtildi.

"Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek"

TCMB'nin 2023 politika çerçevesini ortaya koyan metinde dalgalı Döviz kuru rejiminin sürdürüleceği ve döviz kurlarının serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacağı vurgulandı.

TCMB rezerv kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve rezervlerin artırılmasına devam edileceğini de belirtti.

İlk ödemelerin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği dijital Türk lirası ağı ile ilgili olarak da "Dijital
Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının
katılımları ile genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara
geçilecektir" ifadeleri yer aldı.

Swap görüşmeleri vurgusu

TCMB'nin metninde devam eden swap anlaşmalarına ilaveten, diğer ülke merkez bankaları ile swap
anlaşmalarının imzalanmasına yönelik görüşmelere devam edileceği ifade edildi.

Toplantı ve enflasyon raporu tarihleri belli oldu

Metinde 2023 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantısı, enflasyon raporu ve finansal istikrar raporu tarihleri de belli oldu.

Buna göre ilgili tarihler şöyle sıralandı:

PPK toplantıları Enflasyon raporu Finansal istikrar raporu
19 Ocak 26 Ocak
23 Şubat
23 Mart
27 Nisan 11 Mayıs 18 Mayıs
25 Mayıs
22 Haziran
20 Temmuz 27 Temmuz
24 Ağustos
21 Eylül
26 Ekim 2 Kasım 16 Kasım
23 Kasım
21 Aralık